Skip to main content

Betingelser for orlov

Hvem har ret til orlov?

Du kan søge om orlov, hvis du er optaget på en heltidsuddannelse.

Er du studerende på efter-videreuddannelse, det vil sige på en deltidsuddannelse eller åben uddannelse, er du ikke omfattet af orlovsreglerne og du kan derfor ikke bevilliges orlov. Kontakt din uddannelse for nærmere information om muligheden for at pause din uddannelse.

Du vil automatisk blive bevilget orlov, hvis orloven er begrundet i:

Universitetet kan derudover bevillige orlov:

 • Hvis der foreligger usædvanlige forhold. Læs mere om usædvanlige forhold.  
 • Hvis du skal deltage i den prægraduate forskeruddannelse (prægraduat forskningsophold) ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet eller ved deltagelse på et uddannelsesmæssigt forskningsforløb tilrettelagt for studerende
 • Hvis du er eliteidrætsudøver, formand i en forening under Danmarks Ungdomsfællesråd, eller iværksætter. Læs mere om særlige dispensationsmuligheder.

Mulighed for ubegrundet orlov

Pr. 1. januar 2024 har du mulighed for at blive bevilliget orlov uden grund i op til et semesters varighed.

Betingelserne for at få bevilliget ubegrundet orlov er:

 • At du har gennemført første år af din bacheloruddannelse eller det første halve år af din kandidatuddannelse
 • At du under dit samlede uddannelsesforløb ved SDU ikke tidligere har haft fået bevilliget en ubegrundet orlov, eller
 • At du inden for en sammenhængende periode på 6 år ikke har haft fået bevilliget en ubegrundet orlov

Krav om bestået ECTS-point for at kunne få orlov

Du skal have bestået det første år af din bacheloruddannelse eller det første halve år af din kandidatuddannelse før der kan bevilliges orlov. Medmindre der foreligger usædvanlige forhold. Læs om usædvanlige forhold.

Andre regler der kan påvirke muligheden for orlov

Der kan være andre regler, som gør at du ikke kan bevilliges orlov, også selvom du lever op til betingelserne for at få orlov.

Det kan være, hvis du:

 • Ikke har bestået studiestartsprøven
 • Ikke har bestået førsteårsprøven
 • Har opbrugt dine prøveforsøg i et eller flere fagelementer
 • Er tilmeldt specialet eller afgangsprojektet
 • Har krydset tidsgrænsen for, hvornår du senest skal have færdiggjort din uddannelse

Har du brug for hjælp?

Kontakt Uddannelsesjura & Registratur, hvis du har spørgsmål til ovenstående regler. Det kan du gøre via spoc.sdu.dk eller telefon 65501059 på hverdage kl. 10-12.

Kontakt Studenterservice, hvis du har spørgsmål om SU, Optagelse, SDU international, Syddansk Elite, Efter/videreuddannelse, SPS og andre services på SDU.

Kontakt vejledningen på dit fakultet eller studie, hvis du har brug for specifik viden knyttet til dit studie f.eks. viden om din studieordning eller, hvis du skal skrive en dispensationsansøgning. 

Kontakt Studie- og trivselsvejledningen hvis du har brug for vejledning omkring generelle forhold på dit studie såsom studieteknikker, trivsel eller udfordringer med at finde ud af, hvem du skal kontakte for at få hjælp og vejledning. 

Sidst opdateret: 28.05.2022