Skip to main content

Ansøgningsskemaer og andre blanketter

Ansøgningsskemaer til Studienævnet for uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet:

Digitale ansøgningsskemaer

Log ind på https://spoc.sdu.dk med dit SDU-brugernavn og -password.
Vælg 'Studienævn' for: 

 • Merit: Ansøgning om forhåndsmerit i Danmark
 • Merit: Ansøgning om forhåndsmerit i udland 
 • Merit: Ansøgning om merit fra Danmark
 • Merit: Ansøgning om merit fra udland 
 • Dispensation: Andre ændringer i afgangsprojekt-, bachelorprojekt- eller specialekontrakt (andre ændringer end ændringer i titel og problemformulering)
 • Dispensation: Ansøgning vedr. manglende forudsætninger for at følge fag
 • Dispensation: Ansøgning om særlige prøvevilkår
 • Dispensation: Ansøgning om prøveforsøg
 • Dispensation: Ansøgning om dispensation fra tidsfristerne på din uddannelse (førsteårsprøven, maksimal studietid, minimumsbeståkrav)
 • Dispensation: Ansøgning om dispensation fra til- eller frameldingsfristen
 • Dispensation: Generel dispensationsansøgning
 • Dispensation: Individuel studieaktivitet

Vælg Studiesekretariat for:

 • Andre blanketter: Titelændring samt ændring af problemformulering - afgangsprojekt-, bachelorprojekt- eller specialekontrakt
 • Projekt-og praktikorienteret forløb: Aftale om projekt i virksomhed (kun på kandidatuddannelserne)

Øvrige henvendelser , spørgsmål vedr. dispensations- og meritansøgninger samt supplerende bilag til ansøgninger skal sendes til studienaevn@tek.sdu.dk.  Husk at sende ansøgningen fra din SDU-mailadresse, da vi ellers ikke kan være sikre på din identitet. 

Ansøgningsprocedure

Se mødedatoerne og ansøgningsfristerne her

Din fuldstændige ansøgning, inkl. alle bilag, skal være studienævnet i hænde senest 6 hverdage før et studienævnsmøde.  Du kan forvente at modtage afgørelsen i din sag inden for 20 arbejdsdage fra studienævnsmødets afholdelse.

Hvis du begrunder din ansøgning med sygdom, skal lægeerklæringen/anden lægefaglig dokumentation indeholde følgende oplysninger:

 1. En diagnose, hvis muligt
 2. En kort beskrivelse af evt. behandlingsforløb
 3. Tidsmæssig sammenhæng mellem sygdomsperioden og det konkrete forhold, du søger om dispensation fra. Det er vigtigt, at lægen oplyser, om du har været tilset i perioden inden datoen for lægeerklæringens udarbejdelse.
 4. En beskrivelse af, hvordan sygdommen har påvirket/påvirker dine muligheder at studere i de semestre, som er relevante for din dispensationsansøgning.

Studerende skal afholde evt. udgifter i forbindelse med fremskaffelse af dokumentation.

Øvrige kontrakter og dokumenter:

 • Kontrakt til afgangsprojekt (tekniske diplomuddannelser) - (word) (pdf)    
 • Standard-vejledningsplan for specialer - (word) (pdf)

 

 

Det Tekniske Fakultet Syddansk Universitet

 • Campusvej 55
 • Odense M - DK-5230

Sidst opdateret: 13.07.2022