Skip to main content

Har du fået afslag på din dispensationsansøgning?

 

Hvor er det en ærgerlig situation, at du har fået afslag og bliver meldt ud af studiet. Vi kan godt forstå, hvis du er både chokeret, ked af det og vred over, at du er havnet i denne situation.

Når du står til at blive udmeldt af din uddannelse, fordi du ikke har fået dispensation, vil dette blive registreret på din indskrivning. Det ændrer derfor ikke din situation, hvis du selv melder dig ud nu.

Din SU stopper automatisk. Hvis du har spørgsmål om dette, så kontakt SU-kontoret på SDU.

Det ved vi desværre ikke. Kontakt din udlejer og fortæl om din nye situation.

Ja, du kan godt klage over studienævnets afgørelse. Men du kan kun klage over det retlige grundlag i forbindelse med afgørelsen og ikke selve skønnet eller vurderingen.

At du kan klage over det retlige grundlag, betyder, at du kan klage over, at vi ikke har behandlet din sag i overensstemmelse med forvaltningsloven og de gældende regler på uddannelsesområdet.

Læs afgørelsen grundigt og find årsagen til afslaget 

Hvis du vil klage, så læs årsagen for afgørelsen grundigt. Tit kan det handle om at din dokumentation for usædvanlige forhold ikke har været god nok. Og så skal du have fat i en ny dokumentation f.eks. en ny lægeerklæring.

Følg klagevejledningen

I afslaget på dispensationsansøgningen kan du finde en klagevejledningen. Følg den når du klager.

Det er her særlig vigtigt, du overholder klagefristen. Har du problemer med at nå at skaffe ny dokumentation i tide, så skriv i din klage, at du eftersender dokumentationen.

Når du bliver udmeldt af dit studie, kan det være svært at komme ind på studiet igen. Hvor svært det er, afhænger af hvor langt du var på dit studie, og hvilket studie du var indskrevet på.

Hvis du havde bestået hele første studieår, gælder reglerne for genindskrivning.  

Hvis du ikke havde bestået hele første studieår, gælder reglerne for genoptagelse.  

Hvilke af dine beståede fag, du kan få merit for, afhænger af studieordningen på den uddannelse, du kommer ind på. Det er studienævnet på den uddannelse, du kommer ind på, der tager stilling til ansøgninger om merit. Studienævnet træffer afgørelse om merit på baggrund af konkrete ansøgninger, og du kan først søge, når du er blevet optaget på en uddannelse.

Vi kan derfor ikke fortælle dig, hvilke af dine fag, du kan få merit for og hvor lang tid, det vil tage at gennemføre en anden uddannelse. 

Det du selv kan gøre er:

  1. Læse i studieordningen for den uddannelse, du ønsker at søge ind på. Her kan du prøve at sammenligne de fag, du har bestået med de fag, man skal have på den uddannelse, du ønsker at søge ind på. Dette vil give dig et billede af, om du kan få merit for nogle af dine beståede fag.
  2. Tale med studievejlederen på den uddannelse, du ønsker at søge ind på. Studievejlederen kender studienævnets praksis og kan fortælle dig mere om, hvad der kan ske med din meritansøgning.

Læs reglerne for merit

Startmerit

Når du kommer ind på en ny uddannelse, skal du søge merit for de fag, du har bestået på andre videregående uddannelser, du har gået på. Det kalder vi startmerit.

Læs reglerne for startmerit.


Hvis du ønsker at tage en ny uddannelse, er det en god idé at tale med Studievalg.  

Ny uddannelse på SDU

Har du brug for at vide mere om uddannelser og optagelsesprocedurer på en uddannelse på SDU, kontakt Optagelsen.  

Det kan vi godt forstå. Det er en svær situation at stå i, og det er helt naturligt at være overvældet af den nye virkelighed.

Du er velkommen til at ringe til Studie- og Trivselsvejledningen på telefon: 65501801 (mandag og onsdag 10-12). Du kan også sende en mail på: vejledning@sdu.dk.

Du er velkommen til at ringe til Studie- og Trivselsvejledningen på telefon: 65501801 (mandag og onsdag 10-12). Du kan også sende en mail på: vejledning@sdu.dk

Du kan også kontakte Studenterservice på telefon: 65501050 (mandag til fredag 10-14), eller via SPOC. Studenterservice kan hjælpe dig med at finde ud af, hvem der kan besvare dine spørgsmål.

 

Sidst opdateret: 28.05.2022