Skip to main content

Find praktikvirksomhed i udlandet

Som ingeniørstuderende er det dit eget ansvar, at finde en praktikvirksomhed. Det gælder også, hvis du vil have praktik i udlandet. Start med at søge gennem dit personlige netværk, via internettet eller med hjælp fra din praktikkoordinator. Det mest vigtige er, at starte op tidligt, lave en god ansøgning samt ansøge i så mange relevante virksomheder som muligt. Ofte venter du længe på svar, og i værste fald får du aldrig svar retur. Men for at give dig selv det bedste udgangspunkt, kan du følge disse råd. 

Relevante virksomheder?

En virksomhed er relevant, såfremt de vil kunne tilbyde ingeniørrelevante opgaver inden for dit fagfelt. Samtidig skal virksomheden kunne tilbyde hjælp og vejledning undervejs, via en person med ingeniørmæssig erfaring, ligeledes inden for dit akademiske felt. Hvis du er i tvivl om en virksomheds relevans, kan du kontakte din Praktikkoordinator. Praktikkoordinatoren vil også skulle godkende virksomheden i sidste ende.

Hvornår skal jeg ansøge?

Typisk kan en virksomhed beslutte om de ønsker en praktikant 3-6 måneder forud. Start derfor med, at identificere virksomheder i slutningen af dit 4. semester og send ansøgninger ud i starten af dit 5. semester. Er det USA eller Australien, er det en god ide at starte allerede i slutningen af dit 3 semester.

Hvordan finder jeg virksomheder og kontakter?

Hvis du har venner eller familie med kontakter i bestemte dele af verden, er det ofte en af de bedste måder at finde en praktikvirksomhed på. Så undersøg mulighederne i dit personlige netværk.

Udenrigsministeriets eksportråd har ofte lister over danske datterselskaber i de forskellige lande. Hvis du f.eks. ”Googler” via denne søgning ”Udenrigsministeriet datterselskaber”, kan du måske finde virksomheder i de områder som er interessante for dig. 

I mange dele af verden kan du finde danske og nordiske selskaber samlet i handelskamre. Hvis du derfor søger inden for denne term, er der en chance for at finde lister over medlemsvirksomheder og muligvis kontaktpersoner. Prøv f.eks. at søge på ”Danish Chamber of Commerce Thailand”. Hvis ”Danish” udskiftes med ”Scandinavian” kan det måske bringe andre muligheder frem.

Ansøgning

Når du søger praktik i en virksomhed, bør du fremsende en ansøgning og et CV. Ansøgningen fortæller virksomheden hvorfor du søger og hvad du kan tilbyde dem. CV’et er et overblik over dine faglige og personlige kompetencer. Jo bedre en ansøgning, jo større chancer er der for et interview. Prøv altid at målrette ansøgningen til virksomheden, og undgå standardansøgninger, der ser ud til at blive fremsendt som kopi til mange virksomheder. Husk at angive praktikperioden og være omhyggelig med, at fortælle hvilke slags opgaver du kan løse i virksomheden, eller har særlig interesse i.
Før du fremsender ansøgning og CV i en e-mail, kan du med fordel ringe til virksomheden for, at høre hvem du skal stile din henvendelse til.

Samarbejde og kontrakt

De formelle basisinformationer reguleres gennem praktikkontrakten, som du tager initiativ til at udfylde, når virksomheden har bekræftet, at de vil tage dig i praktik. Men ofte er der en række andre forhold af praktiske og økonomiske forhold, som virksomheden kan være behjælpelig med. Her er nogle eksempler på forhold, ud over basiskontrakten, som kan aftales mellem dig og virksomheden.

  1. Gratis bolig
  2. Transport til og fra virksomheden
  3. Gratis måltider på virksomheden
  4. COLA (Cost of Living abroad)
  5. Løn eller bonus
  6. Gratis forsikring

Som et godt råd, bør du vente med at bringe disse forhold i spil, indtil virksomheden har givet positivt tilsagn om praktik. I den forbindelse kan du nævne, at det kan være økonomisk vanskeligt for en studerende at finde midler til, at afholde alle omkostninger på et udlandsophold.


Sidst opdateret: 20.03.2023