Skip to main content

Obligatorisk studiestartsprøve

Du skal som ny ingeniørstuderende bestå studiestartsprøven for at kunne fortsætte på uddannelsen. Studiestartsprøven afvikles ved semesterstart, og du har to forsøg til at bestå den.

For at bestå studiestartsprøven skal du gennemføre e-læringsforløbet How to Uni. Mens hovedformålet med studiestartsprøven er at klarlægge, om du er påbegyndt din uddannelse på SDU, er formålet med How to Uni at hjælpe dig godt i gang med dine studier.

I How to Uni får du svar på:

  • Hvad er SDU for en størrelse?
  • Hvad forventer dine undervisere af dig?
  • Hvordan får du en god start på studielivet?
  • Hvilke IT-systemer skal du bruge når du er studerende på SDU?
  • Hvilke regler skal du være opmærksom på?

Gennemfører du ikke forløbet inden for den fastsatte frist, får du et forsøg mere (en såkaldt reeksamen), der ligeledes består af gennemførelse af How to Uni.

Består du heller ikke reeksamen, bliver du udmeldt fra universitetet. Vær venligst opmærksom på, at hvis du bliver udmeldt pga. manglende beståelse af studiestartsprøven, vil du ikke kunne genindskrives på samme uddannelse senere, medmindre universitetet vurderer, at dine forudsætninger for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedret.

Sådan består du studiestartsprøven

  • For at bestå studiestartsprøven skal du have gennemført How to Uni senest d. 4. september 2024 kl. 23.59. Det er muligt at gennemføre forløbet flere gange.
  • For at bestå reeksamen skal du have gennemført How to Uni senest d. 11. september 2024 kl. 23.59.

Få adgang til SDU’s digitale platform og How to Uni

How to Uni er klar til dig på SDU's digitale platform i løbet af august. For at kunne deltage i studiestartsprøven skal du således have adgang til SDU’s digitale platform. Derfor er det vigtigt, at du får bestilt dit studiekort og aktiveret din konto inden studiestart.

Du kan aktivere din konto på https://password.sdu.dk/newstudent.

Du vil få tilsendt en mail til den mailadresse, du har oplyst i din ansøgning med informationer om SDU’s IT-faciliteter og adgang til disse. Hvis du ikke har modtaget mailen inden for 1 uge, skal du henvende dig til helpdesk@helpdesk.sdu.dk.

Kontakt

Hvis du ikke har fået en studenter e-mail eller oplever andre IT-mæssige problemer, kan du kontakte SDU IT på helpdesk@helpdesk.sdu.dk eller telefon +45 6550 2990.

Hvis du har problemer med at tilgå studiestartsprøven eller ikke kan nå frem til semesterstart, kan du kontakte din uddannelses nøglepersoner.

Hvis du er forhindret i at deltage i studiestartsprøven, bør du søge om dispensation i Studienævnet.


 

 

How to Uni

Her finder du How to Uni på Itslearning.

Gå til How to Uni

Det Tekniske Fakultet Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230

Sidst opdateret: 08.09.2022