Skip to main content

Repræsentanter i studienævnet

Valggruppe I (Funktionsperiode 01.01.2022-31.12.2025):

Anders Jensen, Institut for Teknologi og Innovation (suppleant: Marianne Stenger)
Martin Aage Barsøe Hedegaard, Institut for Grøn Teknologi 
Gunver B. Majgaard,  Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet
Sine Leergaard Wiggers, Institut for Mekanik og Elektronik
Jonas Beermann Kristiansen, Mads Clausen Instituttet

Valggruppe III (Funktionsperiode 01.01.2023-31.12.2023):

Repræsentationsområde: Diplomingeniørstuderende i Odense:
Sebastian Møller Bonde Larsen

Repræsentationsområde:  Civilingeniørstuderende (Bachelor og Kandidat) i Odense:
Alexander Vinding Nørup
Kewon Croos

Repræsentationsområde Ingeniørstuderende i Sønderborg:

Observatører: 

Henning Andersen, studieleder og uddannelsesdirektør ved Det Tekniske Fakultet
Alexandra Vahala Hvass, Studienævnskoordinator, Chefkonsulent, TEK - Uddannelse
Harisa Tuemand-Seferovic, Specialkonsulent, TEK - Uddannelse

Formand: Anders Jensen, Institut for Teknologi og Innovation
Næstformand:  Alexander Vinding Nørup
Studieleder: Henning Andersen, uddannelsesdirektør ved Det Tekniske Fakultet
Sekretær: Alexandra Vahala Hvass, Chefkonsulent, TEK - Uddannelse

Har du lyst til at deltage i studienævnets arbejde, kan du læse mere om at stille op som repræsentant.

Det Tekniske Fakultet Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230

Sidst opdateret: 08.09.2022