Skip to main content

Retningslinjer for brug af IT for studerende

Du skal som studerende følge SDU’s retningslinjer for brug af IT. Du kan i retningslinjerne finde mere om, hvad der er tilladt og hvad der ikke er tilladt, når du anvender SDU’s udstyr, netværk og systemer.  

Retningslinjerne gælder alle studerende, og du kan løbende holde dig opdateret på MitSDU. IT omfatter udstyr, netværk, systemer, programmer mv.

Du er godt på vej, hvis du lærer nedenstående 10 bud for brug af IT. Du skal/må:

  1. Anvende IT under iagttagelse af almindelig sund fornuft og under hensyntagen til studerende, ansatte og andre samarbejdspartnere. 
  2. Sikre at anvendelse af IT ikke skader SDU’s omdømme. 
  3. Som udgangspunkt kun benytte IT til løsning af opgaver i forbindelse med dine studier ved SDU. 
  4. Sikre dig, at det er kun dig, der bruger det bruger-ID, du har fået udleveret – vælger du i strid med reglerne at dele dit bruger-ID, er du ansvarlig for eventuelle handlinger udført af låner. 
  5. Ikke omgå SDU’s sikkerhedsforanstaltninger medmindre det sker som led i planlagt studieaktivitet. 
  6. Ikke streame, downloade eller lignende ophavsbeskyttet materiale (f.eks. film) via. SDU’s netværk. 
  7. Ikke masseudsende mails (f.eks. spørgeskemaer).
  8. Gerne inden for lovgivningens- og rettighedsmæssige rammer anvende IT stillet til rådighed af SDU til begrænset privat brug, så længe det ikke er kommercielt. Du må f.eks. ikke anvende SDU’s licens på Survey Xact til at sælge spørgeskemaer i dit private firma, men du må gerne benytte SDU’s Microsoft Office licens til at lave en præsentation til din kusines konfirmation. 
  9. Kun benytte elektroniske ressourcer (e-bøger, tidsskrifter mv.) i forbindelse med studier, undervisning og forskning. 
  10. Overveje hvilke private elementer du opbevarer på din SDU-mail eller øvrige opbevaringsløsninger, da SDU er pålagt at have overblik over, hvilke aktiviteter der er på SDU’s netværk, systemer mv. 

Overtrædelse eller forsøg herpå håndteres efter regler om disciplinære foranstaltninger over for studerende ved SDU. Har du spørgsmål til retningslinjerne eller er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig i en konkret situation, kan du kontakte Servicedesk

Du kan læse de fulde retningslinjer her. 

Sidst opdateret: 20.06.2023