Skip to main content

Sådan kommer du godt i gang

 

FAQ

Som ny studerende skal du huske at bestille et studiekort. Du bruger bl.a. dit studiekort som identifikation, til at få adgang til universitetet uden for almindelig åbningstid, og når du skal printe. 

Når du bestiller studiekortet, får du samtidig et eksamensnummer, som du skal bruge, når du logger på SDU’s IT-faciliteter første gang. 

Som studerende har du brug for adgang til forskellige IT-faciliteter. De vigtigste er din studentermail, Studenterselvbetjeningen og SDU’s e-læringsplatform, itslearning. Du logger på de forskellige faciliteter under ’Log ind’ i toppen af siden. 

Du får mail med login

Du vil få en mail om adgang til SDU’s IT-faciliteter senest tre dage, efter du har bekræftet din studieplads. Mailen sendes til den adresse, du har oplyst i din ansøgning om optagelse. 

Hvis du ikke har modtaget mailen inden for tre dage, skal du få hjælp ved at skrive til helpdesk@helpdesk.sdu.dk.

Hvis du tidligere har læst på en anden bachelor eller professionsbacheloruddannelse uden at afslutte den, skal du søge om ’startmerit’. 

Når du søger om startmerit, vurderer din uddannelse, om dine tidligere fag kan komme til at indgå i din nye uddannelse, så den bliver kortere. 

Vælg dit fakultet, og læs om ansøgningsprocessen

Har du en afsluttet uddannelse?

Hvis du har afsluttet en hel uddannelse vælger du selv, om du ønsker at søge merit. 

Som studerende ved SDU er det dit eget ansvar at holde dig orienteret om regler for eksamen, herunder til- og framelding til eksamen. Du skal kende de gældende regler og universitetets krav til akademisk opgavebesvarelse. Læs de generelle eksamensregler

Ved du hvad det vil sige at være studieaktiv?

Som universitetsstuderende skal du selv tilmelde dig fag og prøver og samtidig opfylde et minimum af beståede ECTS pr. år (undtaget er bachelorstuderende på 1. semester, der automatisk tilmeldes fag). Du skal også færdiggøre din uddannelse indenfor en fastlagt periode ligesom der er fastlagte rammer for orlov oma. Det er din pligt at sætte dig ind i reglerne og orientere dig i SDU’s regler om studieaktivitet. Læs mere om studieaktivitet.

Har du en permanent fysisk eller psykisk lidelse, som betyder, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre en universitetsuddannelse, kan du søge Specialpædagogisk Støtte (SPS).

Efter 1. august har du mulighed for at søge om SU til din uddannelse på www.su.dk.

Få hjælp til at finde en god bolig i din studieby: