Skip to main content

Love og regler

Studieordninger:
Studieordning, årgang 2008
Studieordning, årgang 2009
Studieordning, årgang 2010

Studieordning, årgang 2014 (gældende for studerende, der er påbegyndt pr. september 2010 ff.)

Studieordning, årgang 2020 (gældende for studerende, der påbegynder pr. september 2020)

(studieordningerne opdateres løbende)

Love:
Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv. 

Bekendtgørelser: 
Bekendtgørelse om den erhvervsøkonomiske diplomprøve HD 
(Uddannelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede uddannelser 
(Eksamensbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse
(Karakterbekendtgørelsen)

Interne regler og retningslinier:
Regler for afholdelse af prøver (eksamen) i udlandet på HD- og Masterstudier

Regler ved eksamen på Samfundsvidenskab 

Sidst opdateret: 04.10.2022