Skip to main content

Efter eksamen - gode råd og regler

Eksamen er overstået, men hvad med karaktererne. Skal du til re-eksamen? Og hvad nu hvis man vil klage?

 

 Karakterer  

  • Karaktererne for de skriftlige eksamener og andre skriftlige opgaver offentliggørelse senest 6 uger fra eksamen afholdes
  • HD-sekretariatet vil sende dig en mail, når karaktererne fra eksamen ligger klar på Studenterselvbetjeningen. Karaktererne må, af sikkerhedsmæssige årsager, ikke oplyses ved telefonisk henvendelse
  • Du kan trække en eksamensudskrift via Studenterselvbetjeningen, når karaktererne er registreret

 

Re-eksamen

Forudsætningen for at kunne deltage i en re-eksamen er at man forinden har deltaget i den ordinære eksamen i faget.

Når du er tilmeldt undervisningen i et fag men dumpet ved den ordinære eksamen, vil du automatisk blive tilmeldt fagets re-eksamen i samme undervisningsår.

For framelding af en re-eksamen gælder i øvrigt de almindelige regler; se før eksamen.

Re-eksamen kan ved få tilmeldinger blive samlet, så der kun afvikles re-eksamen i udvalgte byer.
Dette vil blive vurderet fra gang til gang efter den ordinære eksamen har fundet sted.

 

Sygeeksamen

Sygeeksamen afholdes normalt på samme tidspunkt som re-eksamen.

Adgang til deltagelse i en sygeeksamen forudsætter: 

  • at du har været tilmeldt den ordinære eksamen, men ikke kunnet deltage i/gennemføre denne på grund af sygdom e.l.
  • at du, på baggrund af ansøgning mv., har fået tilladelse til at deltage i sygeeksamen; læs mere herom på sygdom og eksamen

Der afholdes ikke sygeeksamen for studerende, der pga. sygdom o.l. ikke har kunnet deltage i en re-eksamen.

Sygeeksamen kan ved få tilmeldinger blive samlet, så der kun afvikles sygeeksamen i udvalgte byer.
Dette vil blive vurderet fra gang til gang efter den ordinære eksamen har fundet sted.

 

Eksamensklage 

Her finder du de gældende regler samt vejledning for eksamensklager ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Sidst opdateret: 24.10.2022