Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Uddannelsesoversigt for igangværende studerende indskrevet før efterårsoptaget 2020:

Uddannelsen er tilrettelagt som et deltidsstudium over 2 år (4 semestre). I forløbet indgår - udover de obligatoriske fag - også to valgfag, hvor du kan fordybe dig indenfor en række fagområder.

3. SEMESTER - efterår 2020

Erhvervsret (5 ECTS)
Erhvervsøkonomisk metode (5 ECTS)
Valgfag 1 (5 ECTS)

4. SEMESTER - forår 2021

Afsluttende projekt (10 ECTS)
Valgfag 2 (5 ECTS)

                                                  

Uddannelsesoversigt (2020- studieordning)

1. SEMESTER - efterår

Erhvervsøkonomi (10 ECTS)
Organisation (5 ECTS)

2. SEMESTER - forår

Virksomhedens finansielle planlægning (5 ECTS)
Dataanalyse (5 ECTS)
Erhvervsøkonomisk metode (5 ECTS)


3. SEMESTER - efterår

Erhvervsret (5 ECTS)
Samfundsøkonomi - fagbeskrivelse følger snarest(5 ECTS)
Valgfag (5 ECTS)

4. SEMESTER - forår

Valgfag (5 ECTS)
Afsluttende projekt (10 ECTS)

Uddannelsen gennemføres over 13-15 uger i de enkelte semestre.

Den samlede arbejdsbelastning udtrykkes gennem fagets antal ECTS, hvor 1 ECTS svarer til ca. 27 arbejdstimer. Det vil sige, at i fx Dataanalyse skal du forvente at lægge ca. 135 arbejdstimer for at kunne følge faget ideelt set (læsning, opgaveløsning, forberedelse, deltagelse i undervisning og eksamensarbejdet).