Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen er tilrettelagt som et deltidsstudium over 2 år. I forløbet indgår - udover de obligatoriske fag - også valgfag, hvor du kan fordybe dig indenfor en række fagområder.

Uddannelsens samlede omfang er på 60 ECTS-point. 
Læs mere om ECTS-point hos Undervisningsministeriet

Uddannelsen består af:
  • Syv obligatoriske fag
  • To valgfrie fag
  • Afsluttende projekt

Alle fag udgør 5-10 ECTS- point og afsluttende projekt 15 ECTS-point. Uddannelsens samlede omfang er på 60 ECTS-point.  
Uddannelsen gennemføres over 13-15 uger i de enkelte semestre.

1. Semester (efterår)
ECTS
Beskrivelse
Erhvervsøkonomi 10 Faget giver dig et erhvervsøkonomisk fundament med indsigt i optimering, markedsformer, konkurrence og omkostninger.
Organisation 5 Få en grundlæggende viden om de principper virksomheder organiserer efter og de faktorer der påvirker virksomheders organisatoriske valg
2. Semester (forår)
Virksomhedens finansielle planlægning 5 Faget giver dig viden om investeringsteori, finansieringsteori, internt regnskab og kalkulationer samt eksternt regnskab og analyse af virksomheden.
Dataanalyse 5 Lær at foretage statistiske analyser af data indsamlet ved stikprøve og få færdigheder i behandling af indsamlet materiale.
Erhvervsøkonomisk metode 5 Her udvikles din metodebevidsthed til løsning af erhvervsøkonomiske problemstillinger. Og forståelsen af hvordan øvrige teorier og teknikker spiller sammen med den valgte metode.
3. semester (efterår)
Erhvervsret 5 Viden om retssystemet og retsregler til at kunne at identificere og analysere juridiske problemer i forbindelse med erhvervsvirksomhed
Samfundsøkonomi 5 Mikroøkonomi, makroøkonomi og generelt et kort indblik i den økonomiske samfundsbeskrivelse.
Valgfag 5 Se valgmulighederne i fagbeskrivelsen
4. Semester (forår)
Valgfag 5 Se valgmulighederne i fagbeskrivelsen
Afsluttende projekt 10 Skriftlig projektrapport med mundtligt forsvar. Projektet skrives som udgangspunkt i grupper, men kan også skrives individuelt.

Læs om fagene i  fagbeskrivelserne som er et overblik over fagets indhold og eksamensform.