Skip to main content

Fødselsklip

Hvad er fødselsklip?

Fødselsklip er ekstra SU, som du kan få i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption.

Bemærk: Fra 1. august 2022 gælder der nye regler for fødselsklip, når du får barn under uddannelse. Du kan læse mere på SU-styrelsen hjemmeside under siden der hedder ”Tema: Nye regler for ekstra SU i forbindelse med fødsel og adoption pr. 1. august 2022

 

Siden den 1. august 2022 er kønnene blevet ligestillet i forhold til, at søge ekstra SU i forbindelse med fødsel eller adoption. Ansøgningsprocessen er digitaliseret, og ansøgningerne laves i MinSU.

Den nye løsning gør, at studerende ikke længere skal sende dokumentation, når de søger ekstra SU til fødsel eller adoption, da Styrelsen automatisk henter dokumentation ved opslag i CPR.

Læs mere om fødsels-støtte på SU-styrelsens hjemmeside.

Du kan ikke få ”ekstra tillæg”, når du modtager fødsels-støtte, heller ikke hvis du har et barn i forvejen.

Læs afsnittet ”forbehold” på su.dk.

Du skal bruge din ekstra fødsesl-støtte i den uddannelse, du er i gang med, når du får barnet. Det vil sige inden, du afbryder eller afslutter uddannelsen.

Du kan ikke overføre de ekstra fødsels-støtte til en ny uddannelse, heller ikke fra en bachelor til en kandidatuddannelse.

Hvis du skifter til en ny uddannelse, for eksempel fra en bachelor- til en kandidatuddannelse, har du imidlertid mulighed for at søge ekstra fødsels-støtte på samme vilkår, som hvis du får barn inden, du starter på en videregående uddannelse.


Sidst opdateret: 18.09.2021