Skip to main content

Blog

SDU EDU blog

SDU EDU blog er en uddannelsesvidenskabelig studieblog, hvor studerende fra både bacheloruddannelen i interkulturel pædagogik og kandidatuddannelsen i pædagogik samt undervisere fra begge uddannelser, kan dele viden og indgå i dialog om centrale uddannelsesvidenskabelige fokuseringer, temaer og bidrag i forskningen, i uddannelsespolitikken, i praksis og i medierne.

I og med at videnskab og forskning kommer til at spille en mere markant og i hvert fald synlig rolle i samfundet som helhed, bliver evnen til at vurdere forskellige former for videnskabelighed, forskellige metoders styrke og svagheder og rækkevidden af den videnskabelige viden af afgørende betydning. Derfor må vi øve os i at forstå, fx at et synspunkt trods sin angivelige videnskabelige fundering ikke behøver at være den fulde sandhed, men at den videnskabelige fundering alt andet lige giver synspunkterne en større vægt end ellers nok så retorisk overbevisende meningstilkendegivelser. Det skal vi bruge bloggen til at øve os på.

Har du forslag til emner som vi kan tage op på bloggen eller har du lyst til at skrive et indlæg på bloggen, så skriv en kommentar. Bloggen administreres af Lektor Ane Qvortrup (anq@sdu.dk) og Lektor Nikolaj Frydensbjerg Elf (nfe@sdu.dk) .

         

Sidst opdateret: 08.09.2023