Skip to main content

Uddannelsens forløb

Din bacheloruddannelse er normeret til 180 ECTS hvilket svarer til 3 års fuldtidsstudier (ECTS er en fælles europæisk standard for videregående uddannelsers arbejdsmæssige belastning). 60 ECTS er 1 års fuldtidsstudium, og vi forventer derfor, at du følger 30 ECTS hvert semester.

 

Herunder kan du se, hvordan din uddannelse er bygget op: 

Uddannelsen svarer til den treårige bacheloruddannelse i jura, men foregår på deltid og varer derfor fem år.

Pr. 01.09.2021 træder en ny studieordning i kraft for studerende, der bliver optaget pr. 01.09.2021. Studerende optaget tidligere end 01.09.2021 følger uddannelsens nuværende opbygning. 

 

Fagbeskrivelser

Uddannelsens opbygning for studerende optaget pr. 01.09.2021 eller derefter

Uddannelsens opbygning

 

Uddannelsens opbygning for studerende optaget før 01.09.2021

  uddannelsens opbygning

 

Har du spørgsmål til uddannelsens opbygning?

Kontakt os på SPOC

Sidst opdateret: 24.10.2022