Skip to main content

Fagbeskrivelser for studerende optaget efter 1. september 2021 for efteråret 2023

OBS: Faget Kriminalret ændrer fra efteråret 2023 titel til Strafferet og straffeproces. 

Sidst opdateret: 28.02.2024