Skip to main content

Fagbeskrivelser foråret 20132. semester
Forfatningsret (fortsætter E13)


4. semester

Forvaltningsret

6. semester
Obligationsret
Kreditsikring og civil tvangsfuldbyrdelse 

 


8. semester

Folkeret
Retshistorie, retsfilosofi og retssociolog

10. semester
Bachelorprojekt - Undervisningstilmeldning foretages af eksamenskontoret, når vejlederaftalen er modtaget.

OBS:
I forbindelse med et pilotprojekt (se evt. opslag på opslagstavlen) er det muligt at eftersende de fysiske eksemplarer af bachelorprojektet. Den elektroniske aflevering af projektet skal ske senest mandag den 13. maj 2013 kl. 12.00. De fysiske eksemplarer (3 stk.) kan fremsendes eller afleveres personligt uden ugrundet ophold herefter.

Sidst opdateret: 17.10.2022