Skip to main content

Fagbeskrivelser forår 2017

Her findes links til fagbeskrivelserne for de fag, der udbydes i foråret 2017 for Jura BA på deltid.

Fagbeskrivelserne er godkendt af Studienævnet men mindre ændringer kan forekomme frem til semesterstart.

2. semester:

Forfatningsret (fortsætter i efteråret 2017)

4. semester:

Forvaltningsret

6. semester:

Obligationsret
Kreditsikring og civil tvangsfuldbyrdelse

8. semester:

Folkeret
Retshistorie, retsfilosofi og retssociologi

10. semester:

Bachelorprojekt

Sidst opdateret: 17.10.2022