Skip to main content

Fagbeskrivelser efterår 2016

Her findes oversigt over kommende semester indeholdende link til fagbeskrivelserne for Jura på deltid.

Fagbeskrivelserne er godkendte, men ændringer kan forekomme frem til semesterstart.

1. semester
Familie- og arveret
Juridisk metode

3. semester
Forfatningsret (fortsat fra F16)
EU-ret

5. semester
Formueret

7. semester
Kriminalret

9. semester
Selskabsret
International Private Law and International Trade Law

Bachelorprojekt

Valgfag
Arbejdsret
European Human Rights
Markedsret
Videregående erstatningsret

Sidst opdateret: 17.10.2022