Skip to main content

Fagbeskrivelser efterår 2017

Her findes link til fagbeskrivelserne for Jura på deltid i efteråret 2017.

Fagbeskrivelserne er godkendte af Studienævnet, men  mindre ændringer kan forekomme frem til semesterstart.

1. semester
Familie- og arveret
Juridisk metode

3. semester
Forfatningsret (fortsat fra foråret 2017)
EU-ret

5. semester
Formueret

7. semester
Kriminalret

9. semester
Selskabsret
International Private Law and International Trade Law

Bachelorprojekt

Valgfag
Arbejdsret
European Human Rights
Markedsret
Videregående erstatningsret

Sidst opdateret: 28.02.2024