Skip to main content

Fagbeskrivelser for efteråret 2010 og foråret 2011

Her finder du fagbeskrivelser for efteråret 2010:

1. semester
Juridisk metode
Familie- og arveret

3. semester
Forfatningsret
EU-ret

5. semester
Formueret 1
Kreditsikring og civil tvangsfuldbyrdelse

7. semester
Kriminalret


Her finder du fagbeskrivelser for foråret 2011:

2. semester
Forfatningsret

4. semester
Forvaltningsret

6. semester
Obligationsret
Kreditsikring og civil tvangsfuldbyrdelse

8. semester
Folkeret
Retslære, -historie og -sociologi

Sidst opdateret: 17.10.2022