Skip to main content

Studieaktivitetskrav og gennemførelsestid

 Studieaktivitet handler om, hvor meget du skal bestå for at kunne blive på din uddannelse, mens gennemførselstid (tidsgrænser) handler om, hvor lang tid du må være om at gennemføre din uddannelse.  

 

Hvilke krav er der til studieaktivitet?

Du må bruge op til seks år på dit studie, men det er et krav, at du består mindst en eksamen om året. Der er ingen krav til, hvor mange ECTS din eksamen skal være på, men du skal bestå mindst en eksamen hvert andet semester.

Hvis du ikke har bestået en eksamen indenfor en periode på et år, vil du få en mail fra universitetet, der fortæller, at du vil blive udmeldt. Hvis du er uheldig at blive syg, eller der sker noget andet usædvanligt i dit liv, så du ikke får gennemført et fag, kan du søge Studienævnet om dispensation til alligevel at få lov at fortsætte.

Vi er desværre ikke herre over SU-styrelsens regler. Hvis du får SU, skal du være opmærksom på, at deres krav til studieaktivitet er skarpere end vores. Du er nødt til at tjekke og tale med dem om, hvordan du skal fravælge SU-klip osv., hvis du beslutter dig for at strække semestret længere end ‘normeret’ tid.

Sidst opdateret: 28.02.2024