Skip to main content

Introduktion

Velkommen til starten på dit nye studie!

 

Introduktionsdag

Introduktionsdagen  den 17. januar 2023 er vores måde at byde dig velkommen til dit nye studie og sørge for, at du føler dig klædt godt på til at gå i gang med din kandidat. 

Den nye cand.public. uddannelse har en særlig udformning, og vi vil derfor kraftigt opfordre alle optagne til at deltage i introduktionsdagen. 

Hvis du allerede nu har behov for at planlægge din tid, kan du her se, hvornår undervisningen for foråret er lagt.

Undervisning

En stor del af din undervisning ligger som onlinemoduler på fagenes sider itslearning. Men de fleste fag har også sessioner eller seminarer, hvor I lærer sammen. Nogle er fysiske, andre er online, men synkrone.

Det er her, I lærer jeres underviser at kende og får en fornemmelse af de andre studerende på holdet. Det er her I diskuterer og giver hinanden sparring og feedback – og måske finder I en makker til en opgave. Skriv straks datoer og tider i kalenderen, så du kan få det til at spille med din vagtplan og dit liv i det hele taget. Det er få timer, det handler om, så det er ærgerligt at misse.

Generelt er vejledningstider mere fleksible end undervisningstimerne.

Der kommer information på fagenes egne sites. Det er de senest gældende, og I kan altid skrive til jeres underviser og tjekke op. Her får I en samlet oversigt, så I så tidligt som muligt kan begynde at lægge planer.

 

 

 

 

 

Program

9:45 ankomst på Medietorvet

10-10:30 Velkomst og introduktion til, hvordan man læser cand.public. v. Peter Bro og Louise Kjærgaard

10:30-11:00: Hvem er I? Mød dine medstuderende. Resultater fra survey.

11:00-11:15 Pause

11:15-11:45: News avoidance. Hør det seneste fra forskningen i en journalistisk udfordring v/ Morten Skovsgaard og Kim Andersen

11:45-12:15 Mød din studiegruppe

12:15-13:00 Frokost med din studiegruppe. Selvbetalt i SDUs kantine eller med medbragt madpakke

13:00-14:00 Underviserne præsenterer fagene - og lidt praktik v/underviserne

14:00-14:15 Pause

14:15-15:30 Gruppekontrakter og opgaver i studiegrupperne

15:30 Det officielle program slutter

15:30-16:30: Fyraftenshygge og åbent hus hos undervisere og vejledere

 

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til introduktionsdagen eller til din studiestart, er du velkommen til at kontakte studiestartskoordinatoren via studiekontakten@sam.sdu.dk.  

 

Her kommer råd og anbefalinger til dig ud fra det tempo, du gerne vil studere i

Hvilken type er du?

På cand public skal du selv vælge en stor del af fagene, og du er helt selv herre over rækkefølgen. Her kommer en række råd og anbefalinger til hvilke fag, du med held kan vælge hvornår - ud fra det tempo, du gerne vil studere i

Du kan skifte gear undervejs selvfølgelig, men det er vigtigt altid at have en plan for næste fag, så skal du nok nå frem:

 

Du kommer måske direkte fra bacheloruddannelsen og får SU. Du arbejder ikke eller kun en smule ved siden af. Eller du har en pause i dit arbejdsliv, hvor du kan dedikere hele dit fokus til uddannelsen. Er det dig, så læs videre her:

Hvis du ved, du vil læse valgfag på andre universiteter, er det vigtigt, du får taget de obligatoriske fag fra starten. De giver dig et godt fundament til at arbejde akademisk.

Hvis du omvendt ved, at du vil fordybe dig i journalistikken og slet ikke kan vente med at komme i gang med valgfagene på cand.public., kan du starte med et eller to valgfag og så supplere med de obligatoriske fag, så du tager dem i løbet af to-tre semestre.

Hvis du tager to eller tre obligatoriske fag, kan du dele semesteret op i to eller tre perioder og ud fra det planlægge, hvornår det er smart at være igennem de forskellige fag og deltage i seminarerne. Vi anbefaler, at du først laver opgaven til Teori om Journalistik. Derefter til Analysedesign. Og endelig: Analyse og Produktion.

Hvis du kun tager et eller to af de obligatoriske fag, kan du gå i gang med et eller flere valgfag på samme tid, så du begynder at tone din uddannelse. Denne toning kan du udnytte i fagene til de obligatoriske opgaver.

Valgfag og obligatoriske fag kører parallelt. Kom i gang med moduler, vejledning og opgaver i god tid og lav en plan. Det kan være en god idé at afsætte en periode til at fordybe sig i ét fag og fx få skrevet en opgave. Kunsten er at undgå, at du bliver for hårdt belastet af flere store eksamensopgaver i maj/juni.

Læs mere om fag og studiets opbygning her

Du arbejder på halv tid eller lidt mindre, så du har en del tid og kræfter at kaste ind i studiet. Og du vil gerne godt fra start. Er det dig. Så læs videre her:

Hvis du ved, du vil læse valgfag på andre universiteter, er det vigtigt, du får taget de obligatoriske fag fra starten. De giver dig et godt fundament til at arbejde akademisk.

Vi anbefaler, du tilmelder dig Teori om Journalistik og Analysedesign. Du kan dele semesteret midt over og ud fra det planlægge, hvornår det er smart at deltage i seminarer og lave opgaverne. Vi anbefaler, at du først laver opgaven til Teori om Journalistik. Derefter til Analysedesign

Hvis du brænder for at komme i gang med SDU’s valgfag i journalistik, kan du starte der. Med et eller endda to valgfag. Med valgfagene begynder du at tone din uddannelse. Denne toning kan du udnytte i opgaverne i de obligatoriske fag. Og vent ikke for længe med dem: Vi anbefaler, du i første semester tager ét valgfag ét obligatorisk fag: Teori om Journalistik.

Valgfag og obligatoriske fag kører parallelt. Det er en god idé at komme i gang med moduler, vejledning og opgaver i god tid og lave en plan. Det kan være en fordel at afsætte en periode til at fordybe sig i det ene fag. Kunsten er at undgå, at du bliver for hårdt belastet af flere store eksamensopgaver i maj/juni.

Vil du læse mere om fag og studiets opbygning, så kig her

Du arbejder på fuld tid, men du har energi til mere ved siden af, for du længes efter at lære mere. Er det dig. Så læs videre her:

Hvis du har fuldtidsarbejde, så anbefaler vi, at du tager mindst et 10 ECTS-fag fra starten, og gerne lidt til. Med 10 ECTS pr. semester kan du lige præcis komme i mål på de seks år, du må bruge på uddannelsen. Det kan være en fordel at have et semester fra start eller senere, hvor du kan komme lidt på forkant.

Hvis du ved, du vil læse valgfag på andre universiteter undervejs, er det vigtigt, du får taget de obligatoriske fag fra starten. De giver dig et godt fundament til at arbejde akademisk.

Vi anbefaler, du tilmelder dig Teori om Journalistik. Og måske supplerer du med et valgfag på 5 eller 2,5 ECTS.

Hvis du brænder for at komme i gang med SDU’s valgfag i journalistik med det samme, kan du starte med et på 10 ETCS og evt. et af de mindre fag oveni - og så vente til efteråret eller endda efterfølgende forår med at tage Teori om Journalistik. Men vent ikke FOR længe, for fagene giver dig et godt fundament som studerende.

Vil du læse mere om fag og studiets opbygning, så kig her


Her har vi forsøgt at samle svar på spørgsmål, der formentlig dukker op undervejs hos mange af jer.

 

Fagbeskrivelsen er det formelle dokument, der definerer hvad faget indeholder, hvad du kan forvente af undervisningen, hvad der kræves af dig til eksamen og hvor lang din opgave må være. Du bør altid orientere dig her, før du melder dig til fag og afleverer opgaver.

ECTS står for European Credit Transfer System. Det siger noget om den arbejdstid, der ligger i at tage faget. Et ECTS svarer til 25-30 timers arbejde. Et fag på 10 ECTS svarer altså til en arbejdsindsats på ca 270 timer. Det vil sige, at man bruger seks til otte uger på fuld tid på 10 ECTS. Et “normalt” fuldtidsstudiesemester, der kører fra 1. februar til slutningen af juni er 30 ECTS. Et kandidatstudie udgøres af i alt 120 ECTS.

  • Obligatoriske fag = 30 ECTS
  • Speciale = 30 ECTS
  • Valgfag = 60 ECTS

    Når du vælger valgfag, skal du være opmærksom på, at dine ECTS-point samlet set går op. Du må hverken have for mange eller for få. Du har ansvaret for at ramme 120 ECTS inden for de maksimale seks år.

Du må bruge op til seks år på dit studie, men det er et krav, at du består mindst en eksamen om året. Der er ingen krav til, hvor mange ECTS din eksamen skal være på, men du skal bestå mindst en eksamen hvert andet 

Hvis du ikke har bestået en eksamen indenfor en periode på et år, vil du få en mail fra universitetet, der fortæller, at du vil blive udmeldt. Hvis du er uheldig at blive syg, eller der sker noget andet usædvanligt i dit liv, så du ikke får gennemført et fag, kan du søge Studienævnet om dispensation til alligevel at få lov at fortsætte.

Vi er desværre ikke herrer over SU-styrelsens regler. Hvis du får SU, skal du være opmærksom på, at deres krav til studieaktivitet er skarpere end vores. Du er nødt til at tjekke og tale med dem om, hvordan du skal fravælge SU-klip osv., hvis du beslutter dig for at strække semestret længere end ‘normalnormeret’ tid.  

Juni og januar er eksamensmåneder på SDU, og der er reeksamen i februar og august. Når du er tilmeldt et fag, er du automatisk tilmeldt eksamen. Du har tre eksamensforsøg til hvert fag, og det er heldigvis sjældent, du får brug for mere end et.

Nej. Du kan tage fag i den rækkefølge du vil. Men vi anbefaler, at du kommer i gang med både valgfag og obligatoriske fag fra starten, hvis du gerne vil fordybe dig i journalistikken.

Hvis du ved, du gerne vil læse vidensfag på et andet universitet eller i udlandet, er det bedst at tage de tre obligatoriske fag på SDU først, så du får de nødvendige akademiske forudsætninger med dig.

Den naturlige og anbefalede rækkefølge af de tre obligatiske fag er: 1: Teori om Journalistik, 2: Analysedesign, 3: Analyse og produktion. 

 Vi anbefaler, at du tager specialet til sidst, når du har bestået de øvrige 90 ECTS, men det er tilladt at gå i gang, fra du har bestået 60 ECTS.

Specialisering handler om, hvordan du gerne vil tone din uddannelse. Det kan være et fagområde, du vil opnå stor viden om. Det kan være en journalistisk retning, du vil forfølge. Eller en særlig funktion, du gerne vil blive dygtigere til. Ud fra din specialisering, kan du vælge dine valgfag. Du kan også bruge opgaverne i de tre obligatoriske fag til at fordybe dig yderligere i din retning. Du kan arbejde med problemformuleringer, som kredser om den genre, den viden eller den platform, der interesserer dig. 

Det kan også være, du helst vil tage en række forskellige fag indenfor journalistikken, og det er også fint. Men hvis du bygger vidensfag på fra andre domæner, anbefaler vi, at du har en retning – og at du taler med os om den.

Specialiseringen kunne fx komme til udtryk ved, at du i Teori om Journalistik tilegner dig viden og finder teori om betaling for nyhedsjournalistikken i den trykte presse.

Når du når til Analysedesign, dykker du måske ned i en survey om betalingsvilje eller tester en pilot for et projekt, der skal handle om at undersøge digitale betalingsmodeller.

Og endelig i Analyse og produktion udfører du et pilotprojektet på din empiri ved hjælp af den bedst egnede forskningsmetode og supplerer med en artikelserie til MediaWatch om problemer med betalingsmure i dansk dagspresse. 

Du skal i alt læse valgfag, der svarer til 60 ECTS. På cand.public udbyder vi en række valgfag, der primært undervises digitalt, så du i store træk kan arbejde med dem, når det passer dig bedst. Vi har samlet valgfagene under tre linjer: Fortællende journalistik, Undersøgende journalistik og Innovation. Du er velkommen til at sætte fag sammen på tværs. Fx kan det give god mening at tage fag på fortællende journalistik, hvis du vil følge den undersøgende linje, fordi formidling er essentielt. 

Du kan se en oversigt over fagene her:

Du kan også tage andre kandidatfag eller en hel master på SDU eller på andre universiteter i Danmark og udlandet. Her vil der i de fleste tilfælde være langt mindre fleksibilitet. Det er din egen opgave at undersøge, om du har adgang til fagene med en journalistisk BA, og du skal selv undersøge frister og melde dig til fag og eksaminer.

Til inspiration kan du her se nogle af de fag, som Studienævnet har givet nuværende cand.public-studerende forhåndsgodkendelse til at læse i ind- og udland:

Godkendte valgfag 

Hvis du savner et overblik over hvilke fag der udbydes på de forskellige fakulteter på SDU, bliver vi dig desværre svar skyldig. Det er ikke mangel på vilje, men der findes ikke noget samlet overblik.  

Hvis du vil tage valgfag andre steder, skal du søge Studienævnet om en forhåndsgodkendelse af fagene. Det gør du viaSPOC. Vi godkender alle fag, der gør dig til en bedre journalist – og hvad gør ikke det? Til gengæld er det et krav, at fagene skal være på kandidatniveau.

Du afslutter din uddannelse med et speciale, som er på 30 ECTS. Der ligger et helt modul om specialer her på Community, hvor du får vejledning til at komme godt i gang.
På cand.public må du  bruge op til tre semestre på specialet. Når du melder dig til, får du en afleveringsdato tre semestre fremme i tiden.

Hvis du vil aflevere efter et eller måske to semestre i stedet, skal du give besked om det til SPOC – gerne hurtigst muligt, men senest to måneder før aflevering.

Hvis du har spørgsmål omkring eksamenstilmelding eller andet formelt, kan du skrive en mail via SPOC.

Det er samme link, hvis du vil i kontakt med faglig vejleder.

Fra starten af studiet sætter vi jer sammen i grupper, som vi opfordrer jer til at holde godt fast i. På grund af GDPR-reglerne er der grænser for, hvad vi må gøre for at forene jer, men I kan bruge beskedsystemet i itslearning til at skrive til andre på jeres fag.

I kan også oprette en gruppe på Facebook, en liste med kontaktoplysninger eller andet, der fungerer for jer.

Hvis du gerne vil til udlandet, så start hosSDU International. Ring gerne til dem. De er meget hjælpsomme. 
Du kan ogs få svar på spørgsmål ved atkontakte spoc.

Er du berettiget til SU, så kan du blive klogere på dine muligheder her:  SU-Styrelsens side om udlandsophold

 

Sidst opdateret: 28.02.2024