Skip to main content

Seneste undersøgelse - SMU 2021

Seneste undersøgelse

Her på siden kan du læse mere om undersøgelsens design og resultater samt de handleplaner, der er udarbejdet på baggrund af resultaterne.

Spørgeskema og svarprocent

I perioden 2. til 21. marts blev SMU 2021 gennemført blandt alle heltidsstuderende på SDU. Mere end 9.000 studerende svarede på undersøgelsen, som endte med en flot samlet svarprocent på 45,6%.

Resultater fra undersøgelsen

På baggrund af svarene fra spørgeskemaundersøgelsen er der blevet udarbejdet en rapport, med fokus på resultater på SDU-niveau. Du finder rapporten her.

Der er desuden udarbejdet en database i QlikView, som giver ansatte og studerende på SDU mulighed for at se svarfordelingerne fordelt på campus, fakultet, og uddannelse. Du finder databasen her (adgang kræver man er logget ind på SDU´s netværk).

På baggrund af resultaterne er der udarbejdet handlingsplaner for at forbedre studiemiljøet endnu mere på SDU:

Svarprocent

Se svarprocenten fordelt på campus, fakultet, og uddannelse. 

Kontakt

Spørgsmål til undersøgelsen eller til SMU generelt kan sendes til smu@sdu.dk 

Uddannelsesstrategi Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230

Sidst opdateret: 30.06.2023