Skip to main content

Den Fynske Bladfonds Rejselegat

Den Fynske Bladfond uddeler hvert år et rejselegat til det bedste bachelorprojekt og et rejselegat til den bedste kandidatafhandling blandt studerende, der er indskre­vet ved Center for Journalistik ved Syddansk Universitet, og som i særlig grad har dokumenteret evner og talent for journalistik, med særlig vægt på de skrevne medier. Rejselegatet skal anvendes til et eller flere studieophold udenfor Dan­marks grænser.

Legatmodtagerne indstilles af centerlederen på grund­lag af bedømmelserne af de af de studerendes bachelorprojekter og kandidatafahandlinger, der vedrører de skrevne medier.  

Link til vedtægter

Link til modtagere af legat

Sidst opdateret: 28.02.2024