Skip to main content

Eksamensplan

Der sker ofte ændringer i eksamensplanen, så tjek altid dit eksamenstidspunkt i eksamensplanen her på siden og på Digital Eksamen, som er SDU's eksamensplatform. 

Sekretariatet planlægger eksamen, og kan ikke tage hensyn til ønsker i forhold til eksamenstidspunktet. Hvis du er i en særlig situation, fx hvis du har flere eksamener på samme dag, kan du kontakte din studiesekretær, som kan hjælpe med at finde en løsning.

Du kan se eksamensplanen på denne side senest 1. maj (sommereksamen) og 1. december (vintereksamen).


Ordinær eksamen

Reeksamen

Valgfag

Der tages forbehold for ændringer.

Obs.:
Spørgsmål til hjemmeopgaver hentes under faget (assignments) på SDU's digitale platform i henhold til eksamensplanen.
Lokaler ved samdrifts fag/samlæste fag (skriftlige stedprøver) ses på SDU's digitale platform under faget.

Tidsplaner til mundtlige eksamener kommer løbende på SDU's digitale platform.
Spørgsmål til bundne hjemmeopgaver hentes under faget på SDU's digitale platform.
Hjemmeopgaver afleveres under faget på SDU's digitale platform. (Det samme gælder for skriftlige stedprøver).

Brug af eksamensnumre

Eksamensnumre skal bruges ved bundne hjemmeopgaver og nogle skriftlige eksaminer for at sikre anonymitet

                 Har du spørgsmål til din eksamensplan?

➤ Kontakt din Studiesekretær.

         

Sidst opdateret: 03.11.2023