Skip to main content

Studieordninger

Når du er optaget på en uddannelse, bliver du indskrevet på den nyeste studieordning. Det vil sige, at det er den, du skal følge. Der kan komme ændringer til studieordningen, og vi forventer, at du læser den ved studiestart og løbende orienterer dig i den.

Har du spørgsmål til uddannelsens opbygning?

Kontakt os på SPOC

Tidligere studieordninger

Find dem her

Sidst opdateret: 27.06.2022