Skip to main content

Fagbeskrivelser efterår 2017

Fagbeskrivelserne er godkendte af Studienævn for Statskundskab, Journalistik, Sociologi og Europæiske Studier. Mindre rettelser vil kunne forekomme frem til semesterstart.

1. semester (efterår 2017)
-studerende optaget september 2017

Studiestartsprøven
Indledende Statskundskab
Videnskabsteori og samfundsvidenskabelig metode (metode 1)

3. semester (efterår 2017)
-studerende optaget september 2016
Metode 3
Sammenlignende statskundskab
Sociology (Sociologi)

5. semester (efter 2017)
-studerende optaget september 2015
Economic Principles and Politics (del 2)
Offentlig forvaltning og organisation
Offentlig politik

Øvrige fag
Bachelorprojekt

Sommerfag
Valgfag: Politics of the European Union - Bemærk at optagelse sker ved skriftlig ansøgning på e-mail til crr@sam.sdu.dk inden den 26. maj 2017 (se fagbeskrivelsen og flyer for yderligere info).

Sidst opdateret: 17.04.2023