Skip to main content

Sociologi og kulturanalyse

Studienævn

Studienævnet godkender læseplaner, forbereder forslag til studieordning, behandler henvendelser fra studerende, og tager sig af generelle spørgsmål vedrørende de tilhørende uddannelser.

Ansøgninger til studienævnet skal sendes via SPOC og skal være studienævnet i hænde senest 14 dage (10 arbejdsdage) før et møde.

Har du spørgsmål i forbindelse med ansøgning til studienævnet, eller skal du eftersende bilag til ansøgning, bedes dette sendt til SPOC.

Ansøgninger vedr. særlige prøvevilkår skal dog være modtaget senest 30. marts for sommereksamener og 30. oktober for vintereksamener.

Er du i tvivl om indhold eller opbygning af din ansøgningen, kan du få hjælp hertil af de faglige vejledere. 

Herunder kan du finde medlemmer for dit studienævn og hvornår de har møder:

Du kan kontakte studienævnet på SPOC eller via telefon: 6550 2291 alle hverdage i åbningstiden mellem 10.00-14.00.

Har du spørgsmål til studienævnet?

Kontakt faglig vejleder

Sidst opdateret: 20.12.2022