Skip to main content

Fagspecifikke kompetencer

Dine fagspecifikke kompetencer er de kompetencer, som er unikke for din uddannelse. Det er altså dem, der adskiller din faglighed fra andre uddannelsers faglighed.

Hvis du ønsker en karriere inden for forskning eller undervisning i dit fag, så er det bl.a. dine fagspecifikke kompetencer, du vil trække på.

Hvad er mine fagspecifikke kompetencer?

Bacheloruddannelsen i Sociologi og Kulturanalyse ved Syddansk Universitet giver forskningsbaseret viden om teori, metode og praksis inden for de fagområder, der tilsammen udgør Sociologi og Kulturanalyse. Centrale fagområder er: Almen sociologi, kultursociologi, politisk sociologi, statistik, antropologisk feltarbejde, organisationssociologi, videnskabsteori samt problemorienteret, projektarbejde. Til støtte for de centrale fagområder har dimittenden desuden viden om Almen sociologi, kultursociologi, politisk sociologi, statistik, antropologisk feltarbejde, organisationssociologi,
videnskabsteori samt problemorienteret projektarbejde.

Den viden, bacheloren har erhvervet sig, er på et sådant niveau, at han eller hun kan reflektere over teori, videnskabelige metoder og praksis. 

Derudover giver bacheloruddannelsen i Sociologi og Kulturanalyse dig praksisnære og projektorienterede kompetencer til at kunne fungere i vidensbaserede organisationer med henblik på at løse komplekse, sociale problemstillinger samt planlægge og gennemføre udviklings- og forandringsprocesser.

Det specifikke mål med bacheloruddannelsen er, at du bliver i stand til:

  • at opnå kompetencer i at definere og undersøge organisatoriske og samfundsmæssige problemstillinger, udfordringer og forandringer i et helhedsperspektiv bestående af sociale, kulturelle, politiske og økonomiske aspekter, primært i form af specifikke undersøgelser i forskellige typer af organisationer, du selv planlægger, gennemfører og formidler sammen med medstuderende (semesterprojekter)
  • at være i stand til at bruge den viden du på hvert semester har opnået, ved at kombinere semestrets teorifag, metodefag, redskabsfag og temafag i dit arbejde med semesterprojektet
  • at opnå færdigheder i beherskelse af informationssøgning og -validering samt udarbejdelse af analysedesigns, der i forbindelse med projektarbejde understøtter interessenters behov og undersøgelsesformål
  • at løse udrednings-, forsknings- og formidlingsopgaver omhandlende sociale problemstillinger og sociale grupperinger generelt indenfor organisationer, offentlige virksomheder, befolkningsgrupper, kulturer mm. på grundlag af erhvervede færdigheder i analyse og kommunikation
  • at opnå færdigheder i at samarbejde i projektgrupper samt med eksterne partnere/opdragsgivere

Kompetencerne opnås gennem det selvstændige arbejde med projekter, hvor du med hjælp fra en vejleder skal strukturere din egen læring ud fra både egne og opdragsgiveres læringsbehov. De metodiske, analytiske og formidlingsmæssige færdigheder, du opnår gennem semesterprojektarbejdet, giver dig en rutine i at bruge din opnåede viden i praksis. På den måde får du efterhånden en professionel tilgang til de problemstillinger og opgaver, du stilles overfor – en tilgang, som vil være værdifuld for dig, når du engang skal søge job.

Den faglige progression i uddannelsen kan du se her.

Du kan også læse mere om dine fagspecifikke kompetencer i din studieordning

Sidst opdateret: 22.02.2024