Skip to main content

Bachelorprojekt

Som afslutning på uddannelsen skal du skrive et bachelorprojekt.  

Forudsætninger for bachelorprojektet

  1. Du skal skrive dit bachelorprojekt i en gruppe med 2-3 medlemmer eller individuelt.
  2. Du skal sammen med din gruppe eller individuelt formulere et emne / en problemformulering, som skal godkendes.
  3. Du eller din gruppe skal udfylde en elektronisk blanket – en såkaldt vejlederkontrakt– inden du / I kan starte på bachelorprojektet.
Dette er et MUST i forhold til at kunne komme til eksamen.

 

Processen for bachelorprojektet

1. Deltag i informationsmødet. For studerende, som skal aflevere til sommer 2024, som afholdes  
fredag den 24. november 2023 kl. 10:00-11:00.

2. Her vil du  blive informeret om arbejdsprocessen i projektperioden. Der vil være gensidig orientering fra de forskellige gruppe, og der vil selvfølgelig også være muligt at få hjælp til eventuelle spørgsmål til endelig formulering af emnet / problemformuleringen - se her: 
Emnevalg og vejlederaftale bachelorprojekt, bachelor i sociologi og kulturanalyse.

3
. Aftalen skal udfyldes og indsendes senest d. 15 december 2023.

  • Det er en betingelse, at den digitale vejlederkontrakt med godkendt problemformulering er afleveret senest den 1. marts. Afleveringsdatoen for

Bachelor-projekter vil fremgå af eksamensplanen.

 

Yderligere information vedrørende vejledning, emne og praktiske informationer findes nedenfor:

Har du spørgsmål?

KONTAKT STUDIESERVICE

Sidst opdateret: 22.02.2024