Skip to main content

Forhåndsmerit

Når du ønsker at følge et eller flere fag sideløbende med din uddannelse, og du gerne vil have, at det skal indgå som en del af din uddannelse, skal du søge studienævnet om forhåndsmerit. Du skal sende ansøgningen på forhånd - altså INDEN du begynder på faget. Hvis du ikke får godkendt en forhåndsmerit, kan du ikke være sikker på, at faget må indgå i din uddannelse. Du kan søge om forhåndsmerit for fag ved både danske og udenlandske universiteter og uddannelsesinstitutioner.

Inden du tager på udlandsophold, skal du søge Studienævnet om godkendelse af de fag, du planlægger at følge på dit værtsuniversitet.

Inden du søger om forhåndsmerit, skal du

 • Læse vejledningen om udlandsophold på ingeniøruddannelserne
 • Læse vejledningen Alt om forhåndsmerit ved udlandsophold (se venligst i den gule kasse til højre)
 • finde de fag, du gerne vil følge på værtsuniversitetet. Du kan højst få godkendt fag svarende til 30 ECTS-point.
 • sikre dig, at fagene udbydes på dit uddannelsesniveau—bachelor eller kandidat.
 • lave en PDF-fil for hvert fag, du ønsker at følge. Filen skal indeholde en beskrivelse af fagets indhold og omfang i lokale credits eller ECTS-point og om faget udbydes på bachelor- eller kandidatniveau. Fagbeskrivelserne skal være på dansk, norsk, svensk eller engelsk.

Ansøgning og frister

Vær opmærksom på at studienævnet tidligst behandler ansøgninger om forhåndsmerit til udlandsophold i efterårssemestret ved studienævnsmødet i maj måned. Du finder yderligere information om ansøgningsfrister og sagsbehandlingstid på siden her.

Du skal søge om forhåndsmerit senest 3 måneder før planlagt afrejse.

Når du har fået en godkendelse af din forhåndsmerit, og der sker ændringer i fagudbuddet, skal du søge om ændret forhåndsmerit. I så fald behandler studienævnet din nye ansøgning i forbindelse med augustmødet ved udlandsophold i efterårssemestret, og januar mødet ved udlandsophold i forårssemestret. 


Hvis du ønsker at følge fag, der ikke indgår i din studieordning – enten på SDU eller et andet dansk universitet – skal du søge om forhåndsmerit. Uden en godkendt forhåndsmerit, kan du ikke tilmelde dig det pågældende fag. 

Inden du søger om forhåndsmerit, skal du

 • Læse om studienævnets praksis for forhåndsmerit på siden Sådan behandler vi din ansøgning
 • sikre dig, at det ønskede fag ikke har et indholdsmæssigt overlap med fag, du allerede har bestået.
 • sikre dig, at faget udbydes på dit uddannelsesniveau – bachelor eller kandidat.
 • lave en PDF-fil for hvert fag, du ønsker at følge. Filen skal indeholde beskrivelse af fagets indhold og omfang i ECTS-point og om faget udbydes på bachelor- eller kandidatniveau. Fagbeskrivelserne skal være på dansk, norsk, svensk eller engelsk.

Du finder information om ansøgningsfrister og sagsbehandlingstid på siden her.

Når du udfylder ansøgningsskemaet, er det vigtigt, at du forholder til, om det nye fag skal erstatte et andet fag, du allerede har tilmeldt dig til, eller om faget skal erstatte fx et hvilket som helst valgfag på din uddannelse.

Tilmelding

Når du har modtaget afgørelsen om forhåndsmerit, skal du tilmelde dig det pågældende fag.

 • Hvis faget udbydes af SDU, skal du skrive til Uddannelsesjura & Registratur via SPOC https://spoc.sdu.dkhttps://spoc.sdu.dk.
 • Hvis faget udbydes af et andet dansk universitet, skal du følge deres vejledning
 • tilmeldingen er bindende, og du kan som udgangspunkt kun afslutte din uddannelse, hvis du består det pågældende fag.

Hvornår kan du forvente svar på din ansøgning?

Se behandlingstider og find dato på studienævnets møder.

Læs mere her

Sådan behandler vi din ansøgning

Læs mere om, hvornår studienævnet normalt godkender forhåndsmerit.

Læs mere her

Alt om forhåndsmerit ved udlandsophold

Din komplette guide til forhåndsmerit og merit ved udlandsophold.

Læs mere

Søg om forhåndsmerit til udlandsophold

Søg via SPOC

Det Tekniske Fakultet Syddansk Universitet

 • Campusvej 55
 • Odense M - DK-5230

Sidst opdateret: 08.09.2022