Skip to main content

Isa E. Christensen

Hvor fik du dit første fuldtidsjob/det job du har nu og hvad er/var du ansat som?
Jeg er ansat som studienævnssekretær på det Humanistiske Fakultet, SDU. Jeg har været ansat siden januar 2019, og startede i jobbet 6,5 måned efter, at jeg dimitterede.
 

Hvordan fik du jobbet? Søgte du en stilling, søgte du uopfordret eller brugte du dit netværk? Andet? 
Jeg søgte en opslået stilling som studienævnssekretær, men jeg kom helt bestemt til samtale pga. mit netværk. I min studietid har jeg haft flere jobs på SDU, og særligt min ansættelse som faglig vejleder på Religionsstudier, gjorde, at jeg havde kontakter i studiesekretariatet. Så jeg var rigtig heldig, at nogen ville lægge et godt ord ind for mig; på den måde kom jeg til jobsamtale, da det supplerede min egen ansøgning.

Hvad består/bestod dine typiske arbejdsopgaver i? 
Jeg sagsbehandler bl.a. ansøgninger fra studerende. Så når der er nogen, der søger et 4. prøveforsøg, så er det mig, som den studerende kommunikerer med. Jeg er også den, der skriver og sender afgørelsen til den studerende. Derudover tager jeg referat til studienævnsmøder og aftagerpanelsmøder. Endvidere arbejder jeg rigtig meget med kvalitet – derunder SDUs kvalitetspolitikker. I praksis betyder det, at jeg indsamler, holder styr på, og koordinerer de forslag der er til studieordningsændringer, og i sidste ende taster ændringerne i det digitale system. Jeg laver nok en masse andre ting, der kommer flyvende ind fra højre, og som jeg ikke altid lige tænker på, at jeg også løser.

Hvilke kompetencer har du fået igennem din uddannelse, som du bruger i dit job?
Jeg bilder mig selv ind, at jeg bruger min forkærlighed for at nørde sager helt i bunds og evnen til at overskue store mængder data til hverdag. Altså på samme måde, som jeg brugte mit analytiske blik og evne til at udrede komplekse situationer, når jeg analyserede religiøse tekster på studiet, så bruger jeg de samme kompetencer til at forstå og gøre studenteransøgninger mere spiselige. I visse tilfælde leger man lidt detektiv for at få alle oplysninger med i en sag, og det er for mig tydeligt overførbart fra at lave en dybdegående analyse på Religionsstudier.

 

Hvilke andre kompetencer bruger du i dit job? 
Jeg bruger rigtig mange af mine generelle humanistiske kompetencer! Noget af det ovenstående falder jo også i denne kategori, men derudover, så evnen til at formidle komplicerede og store mængder data til andre i et mere forståeligt sprog. Dét at kunne formulere sig tydeligt og forståeligt på skrift bruger jeg hver eneste dag – hvis ikke i referater, så i de mange mails jeg sender til undervisere, kollegaer og studerende hver dag. At kunne arbejde i detaljer, men samtidigt bevare et helhedsorienteret syn på sin arbejdsopgave (særligt når jeg arbejder med studieordninger), der nogle gange rækker langt ud over éns eget arbejde. Og så er der alt det, som man først lærer, når man er ude i job.

Hvis du skulle give et godt karriere-råd til nuværende studerende på Religionsstudier på SDU, hvad skulle det så være?  
Få et relevant studiejob ved siden af studiet – det giver så meget; både på CV’et, men også til éns egen personlige udvikling. Med relevant mener jeg ikke nødvendigvis relevant for den meget fagfaglige baggrund man får på studiet, men relevant for, hvor man ser sig selv henne efter endt uddannelse. Jeg afprøvede f.eks. det administrative i min studietid – og ja, ja i dag sidder jeg i et administrativt job.

 
 

 

 

 

 

Sidst opdateret: 01.08.2022