Skip to main content

Gymnasiebesøg på Religionsstudier

Program for gymnasiebesøg 1. marts

Sted: O100, SDU

 

9:00-9:30: – Ankomst

9:30-9:45: Velkomst og præsentation af dagen (Rasmus og Laura)

 

9:45-10:15 Mikael Rothstein – Religionernes billeder

Man kan studere religionerne på mange måder; man kan læse tekster, observere levende mennesker, arbejde med arkitektur og arkæologiske fund, interviewe folk og så kan man studere ikonografi, dvs. religionernes billeder. I foredraget skal vi høre lidt om hvordan man gør, hvad man kan få ud af det og i det hele taget få en sjov og overraskende oplevelse.

 

10:15-10:45 Laura Feldt - Radikal religion, følelser og fortællinger

I studiet af radikal religion er fokus ofte på radikalisering, marginalisering, og de radikale religiøses forhold til samfundet – og ikke mindst på terrorisme og vold, i lyset af selvmordsangreb, martyrforherligelser og blodige ISIS-videoer, men også mediediskurser om religion i samtiden. Men hvad er det der tiltrækker mennesker til radikal religion og hvordan er radikal religion er opstået? Med afsæt i et nyt forskningsprojekt om radikal religions historiske rødder og om tiltrækningsdynamikker til radikal religion, vil jeg diskutere spørgsmål om, hvordan man kan definere radikal religion og forbindelser mellem religion og vold. Jeg vil især komme ind på de følelsesmæssige og fortællemæssige pull faktorer i radikal religion. Vi skal både kigge på nogle eksempler på radikal religion fra oldtidens verden og fra samtiden.

 

15 min. pause

 

11:00-11:30 Olav Hammer: New Age – vor tids folketro

Det siges tit, at Danmark er en kristen nation. Når man ser på religiøse forestillinger og religiøs praksis i dagens samfund, ser det dog ud til, at det ”alternative” eller New Age er vor tids mest folkelige religionsform. Utallige mennesker har fx besøgt clairvoyanter, prøvet healing, eller fået lagt deres horoskop. Dette oplæg ser nærmere på det, der forener disse forskelligartede udtryk for New Age, og undersøger deres sociale kontekst og historiske rødder.

 

11:30-12:30 Frokost for egen regning / madpakker – og herunder fra 12:30-13:00: Mød en religionsstuderende -et antal studerende vil være i lokalet i det tidsrum– eleverne kan stille dem spørgsmål og snakke med dem, hvis de har lyst

 

12:30-13:00 Johanne Louise Christiansen: Muhammad was a punk rocker: Islamisk punkmusik og subkultur

Islamisk punk har eksisteret i hvert tilfælde siden 1970erne, men det var især med udgivelsen af Michael Muhammad Knights roman, The Taqwacores (2003) og den efterfølgende film af samme navn (2010), at dette fænomen fik opmærksomhed. Selvom punkmusik ofte forbindes med et venstreorienteret, anti-autoritært og anti-religiøst verdensbillede, eksisterer der diverse udgaver som kombinerer punk og religion. I dette oplæg vil vi se på forskellige udtryk af religiøs punk, især islamisk punk, forholdet mellem sådanne og de omkringliggende samfund, samt hvordan denne subkultur opfattes internt i en given religion.

 

13:00-13:15 Niels Reeh – om at studere religion videnskabeligt på universitetet  - og tak for i dag

Slut senest 13:30

Sidst opdateret: 01.08.2022