Skip to main content

SDU undersøger radikal religion

Af Laura Feldt

Når vi i dag i samfundet taler om former for radikal religion, er fokus stort set altid på vold, radikalisering, marginalisering, og de radikale religiøse gruppers forhold til samfundet.

Det er meget forståeligt, når selvmordsangreb, fremmedkrigere, martyrforherligelser og blodige ISIS-videoer næsten er blevet hverdagskost. Men af samme grund mangler der både i samfundsdebatten og religionsforskningen en mere dybtgående forståelse af, hvad der tiltrækker mennesker til radikal religion og hvordan radikal religion er opstået – radikal religions historiske rødder.

Med en stor bevilling på ca. 5 mio. fra Danmarks Frie Forskningsfond skal jeg nu lede en international forskningsgruppe, der skal udvikle en ny tilgang til radikal religion og analysere radikal religion i perioden før islams opståen.

Forskningen i radikal religion har haft tendens til at fokusere på radikale trosforestillinger og på religiøst motiveret vold rettet mod den sociale kontekst eller konkurrerende religiøse grupper. Derved ses marginalisering som en nøglefaktor, og fokus rettes hovedsageligt mod islam i medierne, i politik og også i forskningsfeltet.

Hypotesen i vores projekt er i stedet, at analyser af hvilken rolle følelser og fortællinger spiller kan være med til at forklare radikal religions tiltrækningskraft. Vi tænker at når en person bliver intenst involveret i radikal religion, så spiller følelser og fortællinger en stor rolle.

I projektet vil vi analysere hvordan former for radikal og intens religion – total devotion - opstod i jødedom og kristendom i antikken. Disse narrative traditioner er velegnede til en udforskning af, hvilken rolle fortællinger og følelser spiller i radikal religion – og til at historisere total devotion-fortællinger og spore nogle af de afgørende udviklingslinjer.

I projektet skal vi derfor undersøge nogle af de pull-faktorer, som bidrager til at tiltrække folk til radikal religion, i stedet for de push-faktorer, der ofte er fokus på - som skubber folk væk fra samfundet og ind i en radikal religion. Vi undersøger følelsesmæssige bindinger, narrative tiltrækningsdynamikker og interne gruppedynamikker, hvor man eksempelvis kan bindes sammen af narrative idealer om, hvordan man er bedst og mest intenst religiøs samt af følelser der er narrativt konstruerede i plots med helte og skurke.

Det er vores hypotese, at netop følelser og narrativer er en vigtig forståelsesnøgle til at forklare den intensitet, der er i nogle menneskers engagement i radikal religion. Nye analysestrategier og en bedre forståelse af radikal religions tiltrækningskraft anser vi for et brændende spørgsmål for samtidens samfund – og virkelig et sted, hvor vi fra Religionsstudier kan demonstrere fagets relevans.

Jeg glæder mig personligt virkelig meget til at komme i gang med projektet og ikke mindst til at arbejde tæt sammen med et internationalt hold af fremragende forskere - Professor Christian Høgel (SDU), Professor Jan N. Bremmer (Groningen), Post-doc. Klazina Staat (Ghent), og en phd-studerende – og vores samarbejdspartnere – en perlerække af superdygtige religionshistorie-professorer: Jörg Rüpke (Erfurt), Ingvild Gilhus (Bergen), Esther Eidinow (Nottingham) og Hindy Najman (Oxford).

Jeg glæder mig også helt overordentlig meget til at dele vores forskning med de studerende på Religionsstudier, SDU. Planen er at vi ikke alene skal udvikle nye kurser om radikal religion, en projekthjemmeside med ressourcer til vores egne studerende og andre, der vil arbejde med emnet – både gymnasie- og folkeskole-lærere og -elever, men vi skal også blogge og tweete om emnet for at bidrage med forskningsperspektiver til en bredere samfundsdebat. Her vil være rig mulighed for vores studerende til at hjælpe til med ideudviklingen!

 

Læs mere på projektets hjemmeside og denne nyhedsartikel.

Sidst opdateret: 01.01.2023