Skip to main content

Velkommen til nye studerende og til Studieliv Live på Religionsstudier

Kære studerende, nye, gamle og kommende. Kære kolleger, undervisere, forskere, sekretærer. 
 
Velkommen til Religionsstudier på SDU. Velkommen til Religionsstudier på vores nye platform og mødested ’Studieliv Live’. 
 
Velkommen til et sted, både det fysiske og det her digitale, hvor vi alle kan mødes om det vi har fælles på Religionsstudier, være det sig på gangene på Campus, i undervisningslokaler, i kontorlokaler, i kantinen, eller her: en interesse for religion, eller måske rettere: for det at studere religion. På kryds og tværs, i fortid og nutid, ude i verden og her i Danmark. Intenst, kritisk, analytisk, engageret. 
 
Velkommen til et sted hvor det er stjerneklart, at vi er glade for at være (hvorfor pokker skulle vi ellers være her?) og være sammen netop om det at studere religion, lære om religion, udforske religion, samt formidle viden om religion og det at studere det – historisk, komparativt, analytisk-kritisk, videnskabeligt. 
 
Velkommen til en platform, hvor det meget gerne skal summe af liv, hvor forskernes og undervisernes forskellige og spændende forskningsinteresser og -aktiviteter bliver synlige for de studerende, hvor de studerendes interesser og aktiviteter knyttet til Religionsstudier bliver synlige. 
 
Et sted hvor alle kan se, at Religionsstudier er et levende og dynamisk møde- og værested for både studerende og forskere, et sted som er vores, som vi vender tilbage til for at få information, for at få indsigt i, hvad der foregår også uden for undervisningslokalerne. Et sted der gør studiet af religion ved Religionsstudier til mere end det at deltage i undervisning og tage eksamen i ene og andet.  
 
Velkommen til Religionsstudier. Velkommen til Studieliv Live! En platform og et socialt medium, der med jeres hjælp og engagement, især de studerendes, i løbet af no time vil udkonkurrere Facebook, Twitter m.m. I hvert fald hvad angår det at være fælles om at studere religion ved Religionsstudier på SDU.

Venlig hilsen   
Tim Jensen, Studieleder 
 
PS Tak til alle der har været med til at virkeliggøre min ide om og med denne platform. Hele gruppen af studerende med Mette Horstmann Nøddeskou, Anna Mogensen, Louise Funch Clausen, Magnus Monrad, Malthe Lindbjerg Nielsen og flere. Tak til Det humanistiske Fakultet for støtte, tak til Rune N. Jørgensen og Dea Becher Sørensen ikke mindst.

Sidst opdateret: 01.08.2022