Skip to main content

Svømmehal

Adgang for studerende på SDU

Campus svømmehallen er åben for studerende kl. 8-14 på hverdage, men kun i perioder, hvor svømmehallen ikke bliver benyttet til undervisning.
Du kan i oversigtsskemaet se, hvornår der er ledigt. Der vil løbende kunne forekomme ændringer.

Der kan opstå dage, hvor hele eller dele af bassinet er optaget på trods af, at skemaet viser, at det er "ledigt".
Ret til justeringer/placeringer af ekstra lektioner forbeholdes.

Husk studiekort og hængelås

Du skal ikke medbringe adgangskort, men du skal medbringe dit studiekort, så du kan legitimere dig i svømmehallen.

Du skal selv medbringe en hængelås til skabene i svømmehallens omklædningsrum.
Vi anbefaler en lås med kode.

Vær opmærksom på, at alle låste skabe åbnes hver morgen.

Hængelås-specifikationer
Låsens bøjle må max. være 9 mm. i diameter
Bøjlens bredde skal være mindst 2 cm, og højden mindst 2 cm.

 

Sidst opdateret: 19.03.2024