Skip to main content

MitSDU

For studerende på Professionsbachelor i engelsk og digital markedskommunikation

Kontaktinformation

Studiesekretær
Praktiske informationer om skemaer, undervisning og eksamen. 

Hanne Geertsen
Tlf.: 6550 1114
Mail: studieservice-sl@sdu.dk

Gitte Bisgaard Sørensen
Tlf.: 6550 1114
Mail: studieservice-sl@sdu.dk
Studenterservice

Studienævnssekretær
Information omkring studienævnsmøder, behandlingstider mv.

 

Anne Gadeberg
Tlf.: 6550 8265
Mail: ivkstudienaevn@sdu.dk
Studienævnet

Studieleder
Ansvarlig for undervisning og eksamen på uddannelsen.

Heidi Hansen
Mail: heidi@sdu.dk

Studiementor/faglig vejleder
Livet som studerende på din uddannelse og faglige forhold. Uddannelsesspecifik vejledning - fx valg af vejleder, fagenes/kursernes indhold mv.

Mail: ivk-pba-fagligvejleder@sdu.dk
Vejledning på din uddannelse

Studievejledningen Humaniora
Dispensationer, merit, valg undervejs, studieplaner mv.

Tlf.: 6550 2040
Mail: studievejledningen-hum@sdu.dk
Vejledning på Humaniora

Studie- og trivselsvejledning
Studietvivl, studieteknik, eksamenshåndtering, specialeprocesvejledning mv.

Tlf.: 6550 1801
Mail: vejledning@sdu.dk
Studie- og trivselsvejledningen

Universitetsbiblioteket
Lån af litteratur og vejledning i forbindelse med litteratursøgning. Derudover arrangementer, hjælp til opgaveskrivning, book en bibliotekar mv.

Tlf.: 6550 9103
Mail: slagelse@bib.sdu.dk
Biblioteket

Studenterrådgivningen
En selvstændig enhed udenfor SDU, der tilbyder social og psykologisk rådgivning til studerende. Bl.a. stress, angst, depression, udfordringer med selvværdet og personlige kriser.

Studenterrådgivningen


Sidst opdateret: 02.11.2023