Skip to main content

Eksamensplan

Der sker ofte ændringer i eksamensplanen, så tjek altid dit eksamenstidspunkt i eksamensplanen her på siden og på Digital Eksamen, som er SDU's eksamensplatform. 

Sekretariatet planlægger eksamen, og kan ikke tage hensyn til ønsker i forhold til eksamenstidspunktet. Hvis du er i en særlig situation, fx hvis du har flere eksamener på samme dag, kan du kontakte din studiesekretær, som kan hjælpe med at finde en løsning.

Du kan se eksamensplanen på denne side senest 1. maj (sommereksamen) og 1. december (vintereksamen).


Eksamensdatoer:

Se eksamensplan her.

Se eksamensplan for reeksamen her

Se eksamensplan for valgfag, ordinær og reeksamen her.

-------------------------

Der udsendes ikke mails til dig med tidsplaner og lokalefordeling, så hold dig venligst selv orienteret på SDU's digitale platform, når tiden for dine eksamener nærmer sig.

Mundtlige eksamener

Tidsplaner for mundtlige eksamener offentliggøres 5-7 dage før den første eksamensdag på SDU's digitale platform.

Skriftlige eksamener

Oplysning om tid, sted og lokalefordeling til skriftlige eksamener offentliggøres ca. 1 uge før på SDU's digitale platform.

Mød op i lokalet 1 time før eksamenen begynder og gør din computer klar. Dørene lukker 30 minutter før eksamenen begynder, og du må ikke forlade lokalet. Husk dit studiekort!

Hjemmeopgaver, synopser, porteføljerapporter m.m.

Oplysninger om tidsfrister og afleveringssted offentliggøres på SDU's digitale platform.

 

                 Har du spørgsmål til din eksamensplan?

➤ Kontakt din Studiesekretær.

         

Sidst opdateret: 30.10.2023