Skip to main content

Studietrivsel

Indret din studiehverdag til trivsel

Har du brug for at gøre noget ved din studietrivsel?

Formålet med universet her er at give dig viden, redskaber og refleksioner, så du i dit studieliv kan bevare eller skabe dig en studiehverdag i trivsel.

  "Stop med at slå dig selv oven i hovedet" Produceret af DR P3

"... Du kan god ik´... ta´dig nu sammen... du er ikke svag... du er ikke stresset ... Du slår ik' dig selv ud..."

 

Hvis ja, så er du ikke alene

Find lige din computer eller et stykke papir frem og skriv dit svar ned på de to følgende spørgsmål:

 1. Hvordan var det at se videoen "Stop med at slå dig selv i hovedet", som DR P3 har lavet? 
 2. Hvad kunne være godt ved at arbejde med din studietrivsel?

 

Hvorfor skulle du skrive det ned? 

At have det på skrift kan gøre tingene mere virkelige og konkrete. Ofte kan man nemmere forholde sig lidt objektivt til tingene, når  det der kan rode indeni, står på et stykke papir i stedet. 

 

Se hvad andre studerende har svaret på de to spørgsmål: 

Spm 1: Hvordan var det at se videoen "Stop med at slå dig selv i hovedet", som DR P3 har lavet?

"Det var lidt ubehageligt. En ting er at tænke det, en anden ting er at høre det blive sagt højt. Man undervurdere ofte hvordan det er man taler til sig selv og hvilken effekt det kan have på en..."

"På en måde gjorde det ondt at se videoen. Det gjorde ondt at høre ens tanker højt, det gjorde ondt at høre en anden sige det højt, og det gjorde ondt, fordi det gik op for mig, hvordan tanker kan omsættes til fysiske slag. Hver tanke er et nyt slag, og hvert slag kan være dét sidste strå, der slår mig ud. Og hvem ved så, hvad der sker? Selvom jeg gerne vil leve op til mine egne og andres forventninger til mig, så er det vigtigt jeg prioriterer mig selv og indser, at mit bedste er godt nok. Det er bare svært at nå derhen synes jeg."

"Jeg synes det er en virkelig god og relaterbar video. Personligt kender jeg selv meget godt det med at slå sig selv i hovedet. Jeg kan ofte blive irriteret eller sur på mig selv, hvis jeg føler jeg har gjort noget forkert eller ikke godt nok. Især når jeg prøver at falde i søvn, kan det være nogle tanker, der fylder meget."

"Jeg kan genkende mig selv i mange af de krav og forventninger, der bliver præsenteret. Videoen var for mit vedkommende en kærlig reminder om, at det ikke er realistisk at skulle præstere på alle fronter i livet på samme tid. Mindre kan også gøre det, og det er godt nok!"

Spm 2: Hvad kunne være godt, ved at arbejde med din studietrivsel?

"Jeg kan mærke, at jeg ikke får taget nok ansvar for mit mentale helbred. Jeg banker mig selv oven i hovedet og får skyldsfølelse for ikke at læse, især når det er noget jeg allerede synes er svært eller fordi der er så meget jeg skal have nået i forhold til det studie, det sociale, det private og mig selv. "

"Jeg er i gang med en større opgave, og jeg føler det hele sejler for mig. Først en reeksamen, som jeg har udskudt til det sidste, fordi jeg er usikker på mig selv og mine egne evner. Det har så resulteret i, at jeg er bagud med min større opgave, hvilket igen får mig til at tvivle på mit emnevalg og mine evner til selvdisciplin. Jeg ved, at jeg ikke har grund til at tvivle på mig selv, for det er jo gået godt hver gang indtil nu. Men det ændrer ikke på stemmen i mit hoved, der hakker ned på mig selv, når jeg ikke lever op til mine egne eller andres forventninger til mig og min måde at studere på. "

"Jeg har ikke lyst til at læse så jeg prøver at spilde min tid så jeg ikke kan mærke skyldfølelsen af at jeg ikke laver noget"

"Egentligt ville jeg bare gerne prøve at gøre tingene lidt anderledes. Prøve at stå af præstationstoget om man vil. "

Helt overordnet set så skal det føles meningsfuldt at bruge sine kræfter på at få læst, møde til undervisningen, gå til eksamen og alle de andre ting, som er en del af livet som studerende. 

Fornemmelsen af mening er svær at beskrive med ord. Men du ved det sikkert godt med dig selv, om du føler dig godt tilpas i din tilværelse.

Gør du ikke det? 

Så er dette univers om studietrivsel et godt sted at starte på din vej mod mere trivsel i din hverdag. 

Men også selvom du føler dig godt tilpas, så  kig dig alligevel rundt. Måske er der ting, som du kan bruge til at blive klogere på dig selv og dine medstuderende.

Der var engang én der sagde:

"Det du er bevidst om, det kan du gøre noget ved. Det du ikke er bevidst om, gør noget ved dig". 

En del af at have et studieliv i trivsel er altså at blive bevidst om, hvad der er på spil i dit liv.

 • Hvilke krav er der til dig i din hverdag? Både fra dig selv og fra dine omgivelser?
 • Hvilke ressourcer har du til rådighed for at møde disse krav? Ressourcer i dig selv og udenfor dig? 

 

Når man bliver bevidst om nogle af de krav, man ønsker at leve op til, er det nemmere at vide, hvilke ressourcer man skal møde dem med.  

 

Studiestress = Krav > Ressourcer 

eller

Studietrivsel = Krav < Ressourcer

 

Denne ligning er vores ramme for at snakke om studiestress og studietrivsel. Du kan forstå dem sådan, at:

Følelsen af studiestress får du, hvis de indre og ydre krav, som du har til din hverdag, overstiger de indre og ydre ressourcer, som du har til rådighed

Vender man "krokodillenæbbet" modsat, så  handler studietrivsel altså om, at:

Du skal indrette din hverdag, så du kan klare de udfordringer og krav, du møder på din vej. 

 

Desværre nej

Vi har ikke patent på en viden om, hvad en studiehverdag i trivsel er for dig. Så de redskaber, som vi har udviklet, er baseret på, at du:

 • selv arbejder på at definere hvad studietrivsel er for dig
 • selv arbejder på at ændre vaner som ikke er gode for dig
 • selv arbejder på at finde andre måder at tænke om tingene på

 

Måske må du undervejs erkende, at modet kan mangle og kræfterne svigte. Stop op og vent lidt. Forandringer tager tid. Og vigtigst af alt spørg om hjælp.

Du er ikke alene

Selvom det hårde arbejde er dit, så lægger vi meget op til, at du undervejs vender tingene med én du stoler på. Måske endda én, der kan hjælpe dig med at skubbe lidt til dig, hvis du går i stå.

Du er også velkommen til at kontakte os i Studie- og trivselsvejledningen. Vi står klar til at snakke om studiestress, eller om lige det, der fylder i dit liv.

Husk at snakke med din egen læge, hvis du har symptomer på stress.

Det vi gerne vil opfordre dig til, når du læser videre i de forskellige emner om studietrivsel er:

1. At du sætter god tid af til at læse tingene og lave øvelserne og refleksionerne

Hvorfor?

Fordi det ikke er et quickfix at skabe trivsel.  Havde det været det, så var historierne og undersøgelserne om de unges trivsel en anden. 

2. At du finder nogen, som du kan dele tanker og refleksioner med undervejs

Hvorfor?

 • dels reflekterer man bedre over tingene, hvis man gør det sammen med en anden.
 • dels fremmer man en social relation ved at turde vise sin sårbarhed til en anden.

 

Vigtigst af alt, ved at du deler dine tanker om trivsel med en anden, kan det være med til, at denne anden også får sat gang sine i tanker om sin egen trivsel. Trivsel skal løftes i flok. 

 

 • Bliv klogere på emnet studiestress

  Emnet her handler om hvordan studiestress kan opleves. Det handler også om den lægefaglige diagnose stress, og om hvorfor du skal gå til læge i god tid, hvis du føler dig stresset.

  Læs mere om studiestress og stress
 • Det gode studieliv

  Emnet her handler om vigtigheden af at undersøge, hvordan et godt studieliv ser ud.

  Læs mere om det gode studieliv

Sidst opdateret: 29.02.2024