Skip to main content

Hvis SDU afbryder dit studie

SDU afbryder dit studie, hvis du:

  • Ikke har bestået studiestartsprøven. Består du ikke studiestartsprøven ved 2. forsøg, bliver du udmeldt af dit studie.
  • Har brugt tre eksamensforsøg uden at bestå. Hvis du ikke har bestået et kursus senest ved det 3. eksamensforsøg, bliver du udmeldt af dit studie. Læs mere om eksamen.
  • Ikke har bestået førsteårsprøven. Hvis du ikke består førsteårsprøven inden for de givne tidsfrister, bliver du udmeldt af dit studium, uanset om du har brugt dine 3 prøveforsøg. Læs mere om førsteårsprøven her. 
  • Har opbrugt maksimal studietid. Hvis du overskrider tidsgrænsen, bliver du udmeldt fra din uddannelse. Hvis du i en periode har orlov, medregnes denne periode ikke i beregningen af studietiden. Læs mere om tidsgrænsereglerne. 
  • Ikke er studieaktiv. Du skal opfylde kravet om studieaktivitet. Manglende opfyldelse af kravet om studieaktivitet medfører, at du bliver udmeldt af  dit studie. Hvis du i en periode har orlov, medregnes denne periode ikke i beregningen af studieaktivitet. Læs mere om studieaktivitetskravet.
  • Ikke betaler tuition. Hvis du som ikke-europæisk studerende betaler for dine studier, vil manglende betaling medføre udmeldelse. Læs mere om tution og betalingsvilkår på sdu.dk

Hvis du er blevet varslet udmeldt fra dit studie på grund af en af ovenstående forhold, vil universitetet registrere dette som grundlag for udmeldelsen, også selv om du selv melder dig ud, inden varslet udløber. Hold øje med din SDU-mail, da det er her, du modtager information om dette. 

 

Har du brug for hjælp?

Kontakt Uddannelsesjura & Registratur, hvis du har spørgsmål til ovenstående regler. Det kan du gøre via spoc.sdu.dk eller telefon 65501059 på hverdage kl. 10-12.

Kontakt Studenterservice, hvis du har spørgsmål om SU, Optagelse, SDU international, Syddansk Elite, Efter/videreuddannelse, SPS og andre services på SDU.

Kontakt vejledningen på dit fakultet eller studie, hvis du har brug for specifik viden knyttet til dit studie f.eks. viden om din studieordning eller, hvis du skal skrive en dispensationsansøgning. 

Kontakt Studie- og trivselsvejledningen hvis du har brug for vejledning omkring generelle forhold på dit studie såsom studieteknikker, trivsel eller udfordringer med at finde ud af, hvem du skal kontakte for at få hjælp og vejledning. 

Sidst opdateret: 24.05.2023