Skip to main content

Tilvalg og sidefag

Der er mange forskellige muligheder, når du skal vælge tilvalg/sidefag.

Se oversigten over SDU's tilvalg og sidefag på sdu.dk

Hvis du ikke kan finde et relevant tilvalg/sidefag på SDU, er du også velkommen til at søge på et andet universitet.

Dit valg af tilvalg/sidefag kan have betydning for, hvilke kandidatuddannelser du kan søge ind på efter din bacheloruddannelse. I DIVA kan du afprøve forskellige kombinationsmuligheder og få et billede af, hvilke muligheder der åbner sig med de forskellige valg.

Et sidefag består af en bachelordel på 45 ECTS – størstedelen af dit tredje studieår – og en kandidatdel på 45-75 ECTS. Alle sidefag svarer til et undervisningsfag på de gymnasiale uddannelser. Du kan vælge at stoppe sidefaget efter bachelordelen, men hvis du tager samme kombination af centralt fag og sidefag på både bachelor- og kandidatniveau, kan du opnå kompetence til at undervise i begge fag på gymnasieniveau.

Et tilvalg er et undervisningsforløb på 45 ECTS inden for et særligt fagområde. Ligesom et sidefag udgør et tilvalg størstedelen af dit tredje studieår, men det fortsætter ikke på din kandidatuddannelse og giver dig ikke undervisningskompetence.

Dit valg af sidefag eller tilvalg kan have betydning for, hvilke kandidatuddannelser du kan søge ind på.

I værktøjet DIVA kan du afprøve forskellige kombinationsmuligheder og se, hvilke muligheder de forskellige tilvalg og sidefag giver.

Sidefag og tilvalg på bachelorniveau

Hvis du ønsker at tage et sidefag eller tilvalg på et andet fakultet, du i nogle tilfælde kan blive nødt til at tage kurserne i en anden rækkefølge end normalt.

Vi anbefaler, at du taler med både studievejlederne på Naturvidenskab og den faglige vejleder på dit kommende sidefag/tilvalg for at se, hvordan undervisningen på centralt fag og sidefag/tilvalg kan koordineres i praksis.

Sidefag på kandidatniveau

Din kandidatuddannelse bliver forlænget fra 120 til 150 ECTS, hvis du kombinerer dit naturvidenskabelige centralfag med et af følgende sidefag:

 • et humanistisk fag
 • Idræt og sundhed
 • Psykologi
 • Samfundsfag
 • Erhvervsøkonomi

Du kan søge om ekstra SU-klip til at læse de ekstra ECTS, du skal have på kandidatuddannelsen.

Du har mulighed for at tage et sidefag/tilvalg på et andet universitet, men det kræver en forhåndsgodkendelse fra dit studienævn.

Hvis du ønsker at vide noget om sidefag og tilvalg på andre universiteter, skal du kontakte de pågældende universiteter for at få vejledning. Vær opmærksom på, at andre universiteter kan have andre ansøgningsfrister, optagelsesprocedurer og uddannelsesstrukturer end dem, du kender fra SDU.

Hvad skal jeg gøre?

 1. Find det sidefag/tilvalg, du ønsker at læse.
  Tjek de andre universiteters websider, både for uddannelsernes faglige indhold og for optagelses- og ansøgningsformalia.

 2. Få en forhåndsgodkendelse fra dit studienævn
  Uden en forhåndsgodkendelse kan du ikke blive optaget på et tilvalg/sidefag på et andet universitet. Send en ansøgning til dit studienævn, hvor du oplyser følgende:

  - navn på sidefag/tilvalg og universitet
  - hvor mange ECTS det samlede sidefag/tilvalg vægter
  - dit CPR-nummer

  Læs mere om forhåndsgodkendelse af merit

 3. Søg optagelse på sidefaget/tilvalget på det andet universitet
  Husk, det er det andet universitets ansøgningsfrister, der gælder.

 4. Giv SDU besked om, at du læser et andet sted
  Senest 1. maj skal du sende en elektronisk ansøgning til SDU via Ansøgningsportalen. Angiv, at du søger om "Tilvalg/sidefag ved anden institution", og vedlæg forhåndsgodkendelsen fra dit studienævn. Når du er optaget på det andet universitet, skal du give SDU besked ved at bekræfte studiepladsen i Ansøgningsportalen.

Hvordan skal jeg prioritere mine ansøgninger?

Hvis du søger om optagelse på sidefag/tilvalg både på SDU og på et andet universitet, skal du prioritere dine ansøgninger i den rækkefølge, du ønsker at blive optaget.

Sidefaget/tilvalget, du søger om optagelse på ved et andet universitet, skal i så fald registreres som 'Bachelortilvalg' eller 'Sidefag ved anden institution for naturvidenskab'.

Studievejlederne på naturvidenskabkan hjælpe dig med din ansøgning.

Du søger om optagelse på sidefag og tilvalg via Ansøgningsportalen senest 1. maj i det år, hvor du skal begynde på dit sidefag/tilvalg. 

Hvis du søger ind på et sidefag på et andet universitet, skal du også søge studienævnet om forhåndsmerit for dit sidefag/tilvalg.

Læs, hvordan du søger forhåndsmerit

Du har mulighed for at skifte sidefag/tilvalg indtil 3 uger efter semesterstart. Det gør du ved at skrive til Optagelsen via SPOC.

Det er dog vigtigt, at du overvejer grundigt, hvilket sidefag/tilvalg du søger ind på i første omgang. Du risikerer nemlig, at der ikke er flere pladser på det sidefag/tilvalg, du ønsker at skifte til, hvis du fortryder dit oprindelige valg.

Tag fat i studievejlederne på Naturvidenskab, hvis du har brug for vejledning i forbindelse med dit valg.


Søg ind på tilvalg/sidefag

Husk at søge senest 1. maj, hvis du skal starte tilvalg eller sidefag til sommer

Søg nu

Sidst opdateret: 13.10.2023