Skip to main content

Sådan laver du en dispensationsansøgning

Hvordan man laver en dispensationsansøgning foregår forskelligt fra studie til studie. Det er derfor vigtigt, du kigger på din studieside og følger procedurerne beskrevet der. 

Har du spørgsmål til dine muligheder for at få dispensation, så kontakt en studievejleder på dit studie eller dit studienævnStudie- og trivselsvejledningen vil desuden kunne hjælpe dig med at finde de rigtige mennesker at snakke med. 

Hvad er vigtigt at have med i en dispensationsansøgning?

I din dispensationsansøgning skal du typisk gøre rede for: 

  • hvordan forholdet forhindrer dig i at opfylde det krav, du søger dispensation fra
  • hvornår forholdet fandt sted
  • dokumenation for forholdet. 

Hvornår, hvordan og dokumentationen

Det usædvanlige forhold skal have haft afgørende betydning for, at det er nødvendigt for dig at søge dispensation. Det vil sige, at der skal være direkte årsagssammenhæng mellem det usædvanlige forhold, og det, du søger om. Det betyder bl.a. at forholdet skal have en tidsmæssig placering, så det har forhindret dig i at følge den regel, du har fået problemer med.

Det usædvanlige forhold skal kunne dokumenteres. F.eks. med en lægeerklæring, en fødselsattest, en dødsattest eller lignende. Du kan læse mere om lægeerklæringen her

Alle dispensationssager er individuelle

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at alle afgørelser om dispensation truffet af et studienævn eller anden myndighed på SDU bygger på en individuel vurdering af den enkelte studerendes dispensationsansøgning. Det er derfor ikke muligt at opstille præcise kriterier for, hvad der skal til, for at en dispensationsansøgning bliver imødekommet.

Sidst opdateret: 28.05.2022