Skip to main content

Fagrådet for Klassiske Studier

Fagrådet for Klassiske Studier er en studenterdrevet forening, der har til opgave at varetage studerendes interesser på og omkring studiet.  

 

Der vil, så vidt muligt, blive afholdt møder én gang om måneden - eller efter behov. Disse møder omhandler blandt andet informationer fra studienævnet og institutrådet, kommende begivenheder, planlægning af sociale og faglige arrangementer, samt andet der ellers kunne have relevans for de studerende. Den enkelte studerende kan også tage kontakt til fagrådets formand, hvis man måtte ønske at tilføje et punkt på dagsordenen, til et møde.  
 
Da man som studerende selv skal opsøge viden på studiet, er det en fordel at være med til fagrådets møder eller læse referaterne – herved holder man sig informeret om ændringer på studiet, og opdateret omkring diverse arrangementer. Det er op til en selv, hvor mange møder man har lyst til og mulighed for at deltage i. Tonen til møderne er ofte uformel og hyggelig, og danner rammerne for et trygt mødested for studerende på tværs af årgangene.  
 
Fagrådets facebookgruppe, Fagrådet for Klassiske Studier, er at finde her. Fagrådets mødedatoer, dagsordner og referater kan findes inde på denne gruppe.  
  
Kontakt 

Formand: Camilla Voss Emborg, email: caemb17@student.sdu.dk 

Sidst opdateret: 01.01.2023