Skip to main content

Bachelorseminar

Forud for dit bachelorprojekt, vil du blive inviteret til et bachelorseminar, hvor du får yderligere information omkring projektet. På nogle studier er bachelorseminaret obligatorisk og forudsætter din deltagelse, før du kan skrive dit bachelorprojekt. På andre uddannelser er bachelorseminaret valgfrit at deltage i.

Du kan se i studieordningen, om seminaret er obligatorisk, samt hvornår og hvordan seminaret afholdes.

Hvis du skriver bachelorprojekt på et andet tidspunkt end der, hvor det er placeret i forløbsmodellen, kan det påvirke dine muligheder for at følge bachelorseminariet på din uddannelse. Kontakt din studiesekretær for at høre om dine muligheder.


BA-informationsmøde

Her kan du bl.a. læse om formelle krav til dit BA-projekt, valg af emne og vejledningsmuligheder

Klik her

Gode råd til BA-projektforløb

Få en studerendes gode råd til at komme godt i gang med dit BA-projekt

Klik her

Forløb, proces og tilrettelæggelse

Læs om hvordan du skaber et godt BA-forløb

Klik her

Sidst opdateret: 01.08.2022