Skip to main content

Studienævn

Dit studienævn

Studienævn for Design, Tourism & Cross Border Studies
studienævnets egen hjemmeside finder du frister, mødedatoer, dagsordener og referater samt medlemmer af dit studienævn.

Hvad kan jeg bruge studienævnet til?

Du kan søge studienævnet om dispensation, hvis du af særlige grunde ikke kan leve op til reglerne på din uddannelse. Du kan også søge om merit, fx hvis du vil tage fag/kurser på en anden uddannelse eller et andet universitet.

Dit studienævn kan dog kun give dispensation til fag/kurser, som udbydes af SDU. For fag/kurser udbudt af Europa-Universitet Flensburg gælder de tyske regler og du skal derfor henvende dig til det tyske Prüfungsamt.

Du kan være med til at forbedre din uddannelse
Derudover arbejder studienævnet med forslag til ændringer af studieordninger, klager og med løbende at forbedre din uddannelse. Hvis du har noget, du gerne vil have ændret på din uddannelse, kan du indsende dit forslag til studienævnet. Studienævnet er altså et demokratisk organ, hvor du som studerende kan komme til orde og få indflydelse på din uddannelses fremtid.

Studienævnet har tavshedspligt!

Hvis du fx skal søge dispensation kan der være meget personlige grunde til det. Dem kan du være nødt til at forklare dit studienævn i din ansøgning, da de skal have en gyldig grund til, at du skal have lov til at afvige fra reglerne. Det kan være ubehageligt at fortælle andre åbent om sine personlige forhold, og derfor er det vigtigt, at du ved, at studienævnet har tavshedspligt.

Kan jeg selv blive medlem af studienævnet?

Du kan blive medlem af dit studienævn. Der udskrives valg én gang om året. I oktober - inden valget i november - får du en mail, der beskriver, hvordan du stiller op. Hvis du bliver valgt, skal du sidde i studienævnet i 1 år (fra 1. januar- 31. december).

Gå til studienævnets egen side

KLIK HER!

Sidst opdateret: 26.08.2021