Skip to main content

Send din kommentar

SDU optager ikke længere studerende på Interkulturel pædagogik

SDU optager ikke længere studerende på Interkulturel pædagogik læs her hvad det betyder for dig

Vi optager ikke længere studerende på din uddannelse. Læs her hvad det betyder for dig.

Som du sikkert ved, optog vi i sommeren 2023 den sidste årgang bachelorstuderende på Interkulturel pædagogik.
Du er heldigvis kommet godt i gang med dine studier, og vi vil gøre alt, hvad vi kan for, at du får et godt og udbytterigt uddannelsesforløb. 
 
Med den sidste årgang udfases uddannelsens kurser. Følger du den anbefalede forløbsmodel/studieplan (LINK) er alt godt, og udfasningen betyder ingenting for dig. 
Har du derimod hængepartier fra dine foregående semestre (kurser du ikke har bestået, eller kurser du ikke har kunne tage fx pga. sygdom eller barsel), skal du se at få taget, det du mangler, senest når de udbydes sidste gang. 
Du skal også være særligt opmærksom, hvis du fx overvejer at udskyde kurser i de kommende semestre. 
 
Undervisningen udbydes sidste gang, når 2023-årgangen ifølge planen skal have undervisningen. Eksamen udbydes i forlængelse af undervisningen, og igen ved afslutningen af det efterfølgende semester.  
Af planen nedenfor, kan du se hvornår undervisningen udbydes for sidste gang, og hvornår der udbydes de 3 sidste eksamener.
 
Er der fag, du gerne vil eftertilmeldes?
Hvis du gerne vil ændre dine fagtilmeldinger, kan du kontakte Uddannelsesjura og registratur.
 
Selvom dine hængepartier stadig udbydes, skal du overholde din overordnede tidsfrist til at gennemføre din uddannelse. 
Bliver du ramt af ”usædvanlige forhold”, som forhindrer dig i at gå til eksamen, når den udbydes for sidste gang, kan du søge en dispensation til at gå til eksamen på et senere tidspunkt. Kontakt Studievejledningen på Humaniora
Når du afslutter din bacheloruddannelse, kan du søge ind på en kandidatuddannelse. Det er kun din bacheloruddannelse, der udfases. Kandidatuddannelsen i Pædagogik fortsætter. Du vil derfor fortsat have det såkaldte ”retskrav”, som gælder i 3 år efter du afslutter din bacheloruddannelse. 
 
Hvis du har spørgsmål til, hvad det betyder for dig, at vi ikke længere optager studerende på din uddannelse, så kontakt Studievejledningen på Humaniora.
Kursets titel
Sidste undervisning
         
De sidste muligheder for eksamener 
   
   Efterår 2023 Forår 2024  Forår 2024 Forår 2025 Efterår 2025 Forår 2026      
 Introduktion til kulturanalyse  x            Sommer 2024 Sommer 2024 Vinter 2024/2025
 Pædagogisk teori og uddannelsesstudier*  x            Vinter 2023/2024 Vinter 2023/2024   Sommer 2024
 Sprogvidenskab 1  x            Sommer 2024 Sommer  2024   Vinter 2024/2025
 Studiestartsprøve  x            Afholdes og bestås i starten af 1. semester
 Videnskabsteori  x            Sommer 2024 Sommer 2024 Vinter 2024/2025
 Analysemetoder i anvendt sprogvidenskab    x          Sommer 2024 Sommer 2024  Vinter 2024/2025
 Kulturanalyse i pædagogisk praksis*    x          Sommer 2024 Sommer 2024  
 Pædagogisk teori og professionel praksis*    x          Sommer 2024 Sommer 2024  
 Sprogvidenskab 2*    x          Sommer 2024 Sommer 2024  
 Førstesprogtilegnelse      x        Vinter 2024/2025 Vinter 2024/2025 Sommer 2025
 Interkulturel didaktik      x        Vinter 2024/2025 Vinter 2024/2025 Sommer 2025
 Social og kulturel bæredygtighed      x       Vinter 2024/2025 Vinetr 2024/2025 Sommer 2025
 Socialisations- og institutionsteori            Vinter 2024/2025 Vinter 2024/2025 Sommer 2025
 Andetsprogstilegnelse        x      Sommer 2025 Sommer 20025 Vinter 2024/2025
 Pædagogisk design        x      Sommer 2025 Sommer 2025 Vinter 2025/2026
 To- og flersprogethed         x      Sommer 2025 Sommer 2025 Vinter 2025/2026
 Videnskabelige metoder til undersøgelse af sprog- og kulturmøder          x    Vinter 2025/2026 Vinter 2025/2026 Sommer 2026
 Videnskabelige perspektiver på sprog- og kulturmøder          x    Vinter 2025/2026 Vinter 2025/2026 Vinter 2026
 Bachelorprojekt            x Sommer 2026 Sommer 2026 Vinter 2026/2027
 Professionelt arbejde med sprog- og kulturmøder            x  Sommer 2026 Sommer 2026 Vinter 2026/2027
* Del af førsteårsprøven og skal være bestået ved udgangen af sommereksamen 2024.


 

Sidst opdateret: 16.02.2024