Skip to main content

Eksamensplan

Der sker ofte ændringer i eksamensplanen, så tjek altid dit eksamenstidspunkt i eksamensplanen her på siden og på Digital Eksamen, som er SDU's eksamensplatform. 

Sekretariatet planlægger eksamen, og kan ikke tage hensyn til ønsker i forhold til eksamenstidspunktet. Hvis du er i en særlig situation, fx hvis du har flere eksamener på samme dag, kan du kontakte din studiesekretær, som kan hjælpe med at finde en løsning.

Du kan se eksamensplanen på denne side senest 1. maj (sommereksamen) og 1. december (vintereksamen).


Eksamensdatoer

Tidsplaner til eksaminer:

Tidsplanerne for mundtlige eksaminer offentliggøres tidligst 8 dage inden eksamensstart i SDU's digitale platform.

Tidsplanerne vil være at finde under faget i SDU's digitale platform, under menupunktet Exam/Eksamen.

----------------------------------------------------------------------------

Eksamensdatoer:

Eksamensplan

Eksamensplan for valgfag, ordinær og reeksamen

Ret til ændringer forbeholdes!

----------------------------------------------------------------------------

                 Har du spørgsmål til din eksamensplan?

➤ Kontakt din Studiesekretær.

 

 

 

 

Sidst opdateret: 26.10.2023