Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Studieaktivitetskrav og tidsgrænse

Er du blevet forsinket på din uddannelse? Så skal du være opmærksom på reglerne om studieaktivitet og gennemførselstid...

Studieaktivitet

Studieaktivitet handler om, hvor meget du skal bestå for at kunne blive på din uddannelse, mens tidsgrænse handler om, hvor lang tid du må være om at gennemføre din uddannelse. 
 

Studieaktivitet: mindst én bestået eksamen årligt

Du skal bestå mindst én eksamen om året. Det betyder at du, efter dit første studieår, til enhver tid skal have bestået mindst én eksamen, i en sammenhængende periode på et år. Hvis du ikke har det, vil du blive udmeldt fra universitetet. Studiestartsprøven tæller ikke med som en bestået eksamen.

Du skal leve op til kravet om studieaktivitet for at opretholde retten til at være indskrevet på SDU. 

Tidsgrænse - hvornår du skal være færdig med din uddannelse

3-årige bacheloruddannelser skal være afsluttet på normeret tid + 1 år
3,5-årige bacheloruddannelser ( f.eks. diplomingeniør uddannelserne) skal være afsluttet på normeret tid + 1 år
2-årige kandidatuddannelser skal være afsluttet på normeret tid + ½ år
3-årige kandidatuddannelser skal være afsluttet på normeret tid + 1 år

Overholder du ikke tidsgrænsen, bliver du udskrevet fra din uddannelse.

Læs mere om, hvordan kravet skal forstås.

Hvis det ikke går som forventet

Hvis usædvanlige forhold er skyld i, at du ikke kan overholde kravet om studieaktivitet, kan du søge om dispensation fra kravet. 

 
Har du spørgsmål til uddannelsens opbygning?

Kontakt os på SPOC

Sidst opdateret: 26.08.2022