Skip to main content

Studiestartsprøven

Som ny studerende skal du bestå en studiestartsprøve for at kunne fortsætte på din uddannelse. Studiestartsprøven skal vise, om du reelt er startet.

Du har to forsøg til at bestå prøven. Hvis du ikke består studiestartsprøven, vil du blive udmeldt af uddannelsen.

Prøven består af at gennemføre vores online studiestartskursus How to Uni.
Du finder How to Uni på SDUs e-læringsplatform itslearning.

How to Uni skal være bestået senest den 8. september 2021 kl. 23.59.  

Hvis du ikke består studiestartsprøven i første forsøg, har du mulighed for én omprøve. Gennemfører du ikke modulerne eller består du ikke omprøven, bliver du udmeldt fra universitetet inden 1. oktober.

Du skal være opmærksom på, at hvis du bliver udmeldt fordi du ikke har bestået studiestartsprøven, vil du ikke kunne søge om optagelse på samme uddannelse senere, med mindre universitet vurderer, at dine forudsætninger for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedret.

Hvis du på grund af sygdom bliver forhindret i at gennemføre studiestartsprøven, skal du straks kontakte
studiekontakten@sam.sdu.dk hvis du studerer i Odense eller Slagelse. 
studieservice-es@sdu.dk hvis du studerer i Esbjerg
studieservice-ko-SAM@sdu.dk hvis du studerer i Kolding

Vær dog opmærksom på, at studiestartsprøven kan gennemføres over en længere periode. Der må derfor  – som udgangspunkt - være tale om sygdom i en væsentlig del af denne periode, for at du kan forvente en dispensation. 

Efterfølgende skal du gøre følgende:

  1. Du skal personligt søge læge umiddelbart efter – altså samme dag.
  2. Du skal fremskaffe lægelig dokumentation for sygdommen i form af en lægeattest. Af attesten skal det fremgå: På hvilken dato eller i hvilken periode du er eller har været syg
    Det tilrådes generelt at attesten indeholder en diagnose.
  3. Send straks attesten til dit studienævn på spoc.sdu.dk
    Bemærk at du selv skal betale for udstedelse af lægeattesten.

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at det er dit ansvar at fremskaffe attesten rettidigt. Det betyder, at du skal orientere lægen om, at du har behov for akut konsultation.

 

 
How to Uni

Et online studiestartskursus, der gør dig klar til at studere.

Se mere her

Sidst opdateret: 07.07.2021