Skip to main content

Kontakt

Services til alle studerende på Samfundsvidenskab

Studieservice i Slagelse

Praktiske informationer om studieordninger, skemaer, undervisning og eksamen. Her kan du også få information omkring studienævnsmøder og behandlingstider mv. Har du spørgsmål til det en konkret sag, skal du kontakte dit studienævn.

Mail: studieservice-sl@sdu.dk

Link til Studenterservice.

 

Faglig vejleder

Vejledning om studieliv, rammer, regler og andre studierelaterede forhold.

Se også: De faglige vejledere

Studienævn

Behandling af ansøgninger om dispensation, merit osv.

 Har du spørgsmål til en konkret sag, kan du kontakte dit studienævn igennem din studentermail.

Se også: Ansøgninger

Services til alle studerende på SDU

Studenterservice

Studie- og trivselsvejledning, karrierevejledning, SU, optagelse og indskrivning, udlandsophold, it, eksamen, hjælp til eliteidrætsudøvere samt støtte til studerende med varige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser – og en masse mere…

Skriftlig henvendelse via SPOC
Telefon:

KOT-optag: 6550 1051
UKOT-optag: 6550 1052
UKOT-optag (int.): 6550 1055
SDU International: 6550 2264
Vejledningscenteret: 6550 1801
Registrering and Legalitet: 6550 1059

Træffetid:alle hverdage kl.10-14, se placering

Universitetsbiblioteket

Lån af litteratur og vejledning i forbindelse med litteratursøgning. Derudover arrangementer, hjælp til opgaveskrivning (Student 2 student), book en bibliotekar osv.

Mail: sdub@bib.sdu.dk
Telefon: 6550 2611
Åbningstid: Se tider på alle campusser

Studenterrådgivningen

En selvstændig enhed udenfor universitetet, der tilbyder social og psykologisk rådgivning til studerende. Bl.a. stress, angst, depression, udfordringer med selvværdet og personlige kriser.

Se Studenterrådgivningens træffetid, adresse mv.

 
 

Sidst opdateret: 07.10.2021